Taitolento

Soveltuvuus ja tavoite

  • Perusopetus: luokat 7-9. Soveltuu osaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (terveystieto, liikunta, biologia, yhteiskuntaoppi, ilmaisutaito tai draamapedagogiikka), ryhmäyttäminen.
  • Demonstroidaan tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Oppilaat pääsevät harjoituksen avulla kokeilemaan, miten satunnaisesti liikkuvaa esinettä on mahdollista väistää erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Harjoituksen avulla osoitetaan, kuinka helposti tarkkaavaisuus, huomiokyky ja keskittyminen häiriintyy helpossa kävelytehtävässä, saati sitten liikenteessä.

Näin se tehdään

Valitaan 1-4 henkilöä kävelijöiksi. Muut asettuvat lattialle tehdyn viivan molemmille puolille seisomaan. Osalle on jaettu pallot, osalle häirintäkortit. Kävelijät kulkevat vuorollaan viivaa pitkin kukonaskelin. Kävelijän kulkua häiritään heittelemällä palloja kulkuväylän poikki. Kävelijän on valittava sopiva hetki ohittaa pallot törmäämättä niihin.

Lisätään etenemiselle haasteita häiritsemällä kävelijää häirintäkorttien ohjeiden mukaan. Jos on aikaa, voi useampi kävelijä kulkea viivalla samanaikaisesti. Samaan suuntaa kulkevia ei saa ohittaa. Tässäkin voidaan lisätä vaikeutta häirintäkorttien ohjeiden mukaan.

Loppukeskustelu

Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista.

  • Mitä asioita he tarkkailivat tehtävää suorittaessaan?
  • Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa?
  • Miten tehtävää muutti useamman tehtävän samanaikainen suorittaminen?
  • Miten tehtävää muutti useamman henkilön samanaikainen kävely?
  • Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen?
  • Miten väsymys tai päihtymys vaikuttaa tämän tyyppisessä tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä vaativassa tehtävässä?
  • Millaisia todellisia liikennetapahtumia harjoituksen eri vaiheet saattoivat kuvata?