Soveltuvuus ja tavoite

 • Perusopetus: luokat 3-6.
 • Harjoituksen avulla havainnollistetaan, miten kahden tai useamman toiminnon yhtäaikainen tekeminen (esim. kännykän käyttö liikenteessä) vaikuttaa suoritukseen.

Näin se tehdään

Rakennetaan Taidatko taitoajon -rata. Jaetaan oppilaat pareiksi tai ryhmiin. Jokainen oppilas ajaa radan kaksi kahteen kertaan. Ne oppilaat, jotka eivät ole ajovuorossa, tarkkailevat parinsa ajosuoritusta riittävän etäältä. Ensimmäisellä kerralla rata ajetaan ilman häiriöitä. Toisella kierroksella radalla ajovuorossa olevan oppilaan tarkkaavaisuutta häiritään.

Radalla ajavan tarkkaavaisuutta voidaan häiritä eri tavoin. Valitaan näistä häirintätapa:

 • Ajovuorossa olevalle oppilaalle ojennetaan kesken ajon kännykkä. Häntä pyydetään lähettämään itselleen tekstiviestinä oma nimi.
 • Ajovuorossa olevalle annetaan värikortti. Häntä pyydetään luettelemaan siinä olevien sanojen värit järjestyksessä.
 • Toinen oppilas kulkee ajajan rinnalla. Kesken matkan kävelijä pyytää ajajaa katsomaan kännykästään, paljonko kello on.
 • Ajotehtävä suoritetaan kuulokkeista musiikkia kuunnellen. Oppilaan nimeä huudetaan yllättäen jostain kauempaa. Kuuliko oppilas huudon?
 • Radan varteen voidaan asettaa jotain tavallisuudesta poikkeavaa, kuten pehmoeläimiä, urheiluvälineitä, jne. Ajoon lähtiessä muita oppilaita seisoo tavaroiden edessä, mutta he siirtyvät pois tehtävän aikana. Tehtävän suorittamisen jälkeen ajajaa pyydetään luettelemaan esineet, jotka sinne oli lisätty. Huomasiko hän kaikki?

Loppukeskustelu

Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan harjoituksessa esiin tulleista asioista.

 • Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa?
 • Miten häirintä vaikutti ajosuoritukseen?
 • Oliko vaikea keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa?
 • Onko sinulla kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista liikenteessä?
 • Mitä sana ‘tarkkaamattomuus’ tarkoittaa?