Ratkaisevat viisi sekuntia

Soveltuvuus ja tavoite

 • Perusopetus: luokat 7-9. Soveltuu osaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (matematiikka, terveystieto, kuvataide, biologia, yhteiskuntaoppi), ryhmäyttäminen, tutkimuskurssit.
 • Havainnollistaa, kuinka paljon häiriötekijät vaikuttavat suoriutumiseen liikenteessä, ja miten paljon liikenteessä ehtii tapahtua viiden sekunnin aikana (5 sekuntia = keskimääräinen aika, kun katse on pois liikenteestä esimerkiksi twiittauksen ajan).

Näin se tehdään

Jaetaan ryhmä pareihin. Jokainen oppilas hakee kännykkään ja pelilaitteelle itselleen tutun pelin (peruspeliä voi käyttää, esim. tetris). Kukin harjoittelee omaa peliä kahden minuutin ajan. Opettaja ottaa aikaa.

Oppilaat pelaavat kaksi minuuttia koettaen tehdä ennätyksen. Paras pelitulos kirjataan ylös. Seuraavaksi pelataan uusi peli, jonka aikana pelaaja lähettää kesken pelaamisen toisen oppilaan kännykällä viestin (oman nimensä) itselleen. Kirjataan pelitulos ylös. Kaveri pelaa omaa peliään samalla tavalla. Vertaillaan omia pelituloksia ilman häirintää ja häirittynä ja tarkastetaan viesteistä, tuliko nimi kirjoitettua oikein.

Tutustutaan AAA-videoon ja tausta-aineistoon. Keskustellaan yhdessä, miten kännykän käyttö liikenteessä vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja liikenneturvallisuuteen.

Hahmotetaan viiden sekunnin tarkkaamattomuusaika pimeässä: Sammutetaan luokasta valot tai oppilaat sulkevat silmänsä viiden sekunnin ajaksi. Keskustellaan siitä, mitä liikenteessä voi tapahtua tässä ajassa.

Loppukeskustelu

Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan harjoituksessa esiin tulleista asioista.

 • Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa?
 • Miten häirintä vaikeutti pelaamista?
 • Oliko vaikea keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa?
 • Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen?
 • Mitä sinusta sana tarkkaamattomuus tarkoittaa?
 • Viisi sekuntia liikenteessä – pitkä vai lyhyt aika?

Laskutehtävä

Kuinka monta metriä liikkuja kulkee viidessä sekunnissa

 • kävellen (5 km /h) (n. 7m)?
 • pyörällä (17 km/h) (n.24 m)?
 • mopolla (45 km/h) (n.62 m)?
 • autolla (80 km/h) (n.110 m)?