Soveltuvuus ja tavoitteet

  • 2. luokka.
  • Harjoitellaan luokittelemista. Tehdään havaintoja omista heijastimista.

Näin se tehdään

Oppilaat esittelevät omat heijastimensa. Luokitellaan niitä erilaisin perustein. Luokitteluperusteita voivat olla esimerkiksi väri, muoto, materiaali, kiinnitystapa. Tehdään yhdessä pylväsdiagrammeja taululle. Mikä on yleisin/harvinaisin?