Filla&Rilla

Liikenneturva edistää lasten liikenneturvallisuutta ilmaisen digitaalisen oppimisympäristön avulla.

Tavoitteenamme on, että Filla&Rillan käyttö vaikuttaa lasten liikennekäyttäytymiseen turvallisuutta edistävästi. Tämä toteutuu kehittämällä lasten turvallisen pyöräilyn mahdollistavia tietoja, taitoja ja asenteita. Filla&Rillassa harjoitetaan lasten sääntötuntemusta ja liikenteen vuorovaikutustaitoja sekä asianmukaista turvavarusteiden käyttöä. Lisäksi lisätään lasten ymmärrystä itsestä liikkujana ja tarjotaan materiaalia turvallisen ajotaidon kehittämiseen.

Filla&Rillan tavoitteet vastaavat myös OPS:ssa annettuihin tavoitteisiin.

Selainpohjainen oppimisympäristö toimii eri valmistajien mobiili- ja tablet-laitteissa sekä tietokoneessa. Löydät Filla&Rillan osoitteesta www.fillarilla.fi

Oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti toiminnoiltaan ja sisällöiltään perustuen sen käyttöön. Filla&Rilla on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa ja siihen tulee iso päivitys kesällä 2019 perustuen käyttäjäkokemuksiin ja oppilaiden käyttödataan.

Isoimpana muutoksena Filla&Rillan käyttö ei vaadi enää oppilaiden rekisteröitymistä syyslukukaudesta 2019 alkaen. Tavoitteenamme on, että niin oppilaiden kuin opettajienkin on helppoa ja vaivatonta käyttää Filla&Rillaa kiireisessäkin koulun arjessa.

Tämän lisäksi Filla&Rillan rakennetta tullaan muuttamaan niin, että se ohjaa oppilaiden oppimista paremmin. Rakenne tulee muodostumaan lyhyistä oppimiskokonaisuuksista, joiden suorituksesta oppilaat saavat tallennettavan diplomin. Selkeytämme ja hiomme myös tehtävien sisältöjä perustuen saamaamme palautteeseen. Nämäkin muutokset ovat hyödynnettävissä syyslukukaudesta 2019 alkaen. Pysy mukana pyöräilykasvatuksen uusissa tuulissa tilaamalla Filla&Rillan uutiskirje.