Liikenneturva edistää lasten liikenneturvallisuutta ilmaisen digitaalisen oppimisympäristön avulla. Löydät Filla&Rillan osoitteesta fillarilla.fi. Filla&Rillaa voi käyttää tabletilla ja tietokoneella sekä kaikilla yleisimmillä selainohjelmilla.

Filla&Rillan tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen. Tämä toteutuu kehittämällä suunnitelmallisesti turvallisen pyöräilyn mahdollistavia tietoja, taitoja ja asenteita. Filla&Rillassa harjoitetaan lasten sääntötuntemusta ja liikenteen vuorovaikutustaitoja sekä asianmukaista turvavarusteiden käyttöä. Lisäksi lisätään lasten ymmärrystä itsestä liikkujana ja tarjotaan materiaalia turvallisen ajotaidon kehittämiseen. Rakenne muodostuu lyhyistä oppimiskokonaisuuksista, joiden suorituksesta oppilaat saavat tallennettavan todistuksen.

Filla&Rillan käyttö tukee kasvattajien suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteuttamista. Filla&Rillan tavoitteet vastaavat myös OPS:ssa annettuihin tavoitteisiin.

Oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti toiminnoiltaan ja sisällöiltään. Filla&Rilla on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa ja se on avattu päivitettynä vuoden 2019 elokuussa. Filla&Rillan päivitetty versio ei enää vaadi oppilaiden rekisteröitymistä. Filla&Rillan käyttö on helppoa ja vaivatonta kiireisessäkin koulun arjessa.

Pysy mukana pyöräilykasvatuksen uusissa tuulissa tilaamalla Filla&Rilla-sivuston uutiskirje.