Soveltuvuus ja tavoite

  • Perusopetus: luokat 7-9. Soveltuu osaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (äidinkieli, kuvataide, terveystieto, biologia, ilmaisutaito/draamapedagogiikka, yhteiskuntaoppi), ryhmäyttäminen.
  • Havainnollistaa ja herättää ajatuksia tarkkaamattomuudesta liikenteessä.

Näin se tehdään

Jokainen oppilas ottaa yhden roolikortin. Samanlaisen kortin saaneet muodostavat ryhmän. Oppilaat ideoivat ja tekevät ryhmissä videoita tilanteista, joissa keskittyminen liikenteessä herpaantuu. Jokainen ryhmä käsittelee aihetta roolikorttinsa/kulkumuotonsa mukaisesti. Katsotaan lopputuotokset yhdessä ja keskustellaan aiheesta.

Oheiset videot voidaan katsoa ennen tehtävää.

Vinkki: Tehtävän voi toteuttaa myös draamana.

Loppukeskustelu

  • Oliko tehtävä haastava, mikä oli vaikeinta?
  • Löytyikö helposti tilanteita, joita voidaan videoida?
  • Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen?
  • Onko liikenteessä keskittymisen herpaantuminen yleistä oppilaiden mielestä?
  • Mitä kaikkea keskittymisen herpaantumisen myötä voidaan liikenteessä missata?