Minä liikkujana

Soveltuvuus

  • Toinen aste

Kuvaus

Koulumatkani-näkökulma kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaan liikkumiseen liittyviä riskejä sekä miettimään keinoja niiden vähentämiseksi. Näkökulmaa voidaan työstää oppilaitoksen projektiviikolla, teemapäivänä, ryhmänohjaajan tunnilla tai integroida se luontevaksi osaksi valittua oppituntia.

Tavoitteena on, että opiskelija täyttää omien riskien arviointikaavakkeen ja tekee arkeensa kaavakkeen myötä käytävän loppukeskustelun avulla tarvittavia muutoksia kohti turvallisempaa arkea.

Näin se tehdään

1. Aloitus: pohdintatehtävä

  • Miksi ihmiset ottavat riskejä liikenteessä?
  • Mihin kaikkeen riskit voivat liittyä?
  • Ovatko ne kaikki tiedostettuja?

2. Asian käsittely: Riskiarviointilomake

  • Avatkaa lomake ja keskustelkaa siinä olevista taustatekijöistä: miten ne voivat vaikuttaa liikenteessä?
  • Lomakkeen täyttäminen ja oman liikkumisen arviointi.
  • Lomakkeen vastausten läpikäynti pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kanssa keskustellen.

3. Lopetus: Lopputehtävä ja -keskustelu

  • Lopputehtävä: Jokainen valitsee yhden oman liikkumista parantavan asian, jonka omaksuu ja kertoo muille, miksi.
  • Lomakkeen tulosten läpikäynti ja lopputehtävän liikkumisvalintojen jakaminen yhteisesti.
Aihepiirit: