Meidän luokkamme koulumatkat

Soveltuvuus

 • Luokat 1-2.

Kuvaus

Meidän luokkamme koulumatkat -näkökulman tarkoituksena on kannustaa ja tukea oppilasta kulkemaan koulumatkaa mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti joko yksin tai kaverin kanssa. Näkökulma avaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa koulumatkoihin liittyen ja se tarjoaa oivaa sisältöä esimerkiksi vanhempainiltojen suunnitteluun.

Näkökulman tavoitteena on aktivoida oppilaat ja huoltajat pohtimaan, mitä kaikkea koulumatkan varrella on ja miten nämä vaikuttavat sen turvalliseen kulkemiseen. Tehdään yhdessä huoltajien kanssa ja yhdessä luokan kesken.

Näin se tehdään

1. Karttaan merkitseminen: Annetaan oppilaille kotitehtäväksi piirtää yhdessä huoltajan kanssa koulumatka opettajan antamalle kartalle. Piirtämisen lomassa oppilasta ja huoltajaa pyydetään pohtimaan, minkälaisia mahdollisia hankalia tai vaarallisen tuntuisia paikkoja on? Tuntuuko joku paikka tai kohta mukavalle, miksi? Nämä paikat voidaan halutessa merkata karttaan.

Ohjeita karttamerkintöihin:

 • Etsi kartasta koti ja koulu.
 • Valitse värikynä.
 • Väritä reitti, jota pitkin kuljet kouluun.
 • Keksi kaksi eri merkintätapaa: toinen hankalille ja toinen mukaville paikoille.
 • Merkitse karttaan hankalat paikat.
 • Merkitse karttaan mukavat paikat.

2. Karttamerkintöjen koonti: Luokassa oppilaiden koulumatkoista tehdään koonti yhteiseen karttaan. Sinne piirretään jokaisen luokan oppilaan koulumatka. Huomaathan tässä vaiheessa, että oppilaiden merkitsemät reitit on hyvä merkitä jokaisen omalla nimellä tai muulla merkinnällä, jotta ne eivät mene keskenään sekaisin. Lisäksi oppilaiden koulumatkoille merkitään hankalat ja mukavat paikat.

3. Koonnin yhteenveto: Tutkitaan yhdessä tehtyä karttaa. Etsitään muun muassa seuraavia kohtia:

 • Kenellä on sama koulumatka?
 • Onko hankalat paikat samanlaisia eri koulumatkoilla vai ei?
 • Onko mukavat paikat samanlaisia eri koulumatkoilla vai ei?
 • Kuinka kauan koulumatka kestää?
 • Ketkä kulkevat koulumatkan yhdessä?
 • Ketkä voisivat kulkea koulumatkan yhdessä?

4. Yhteenvedon esittely: Kartta on hyvä sisältö vanhempainiltaan. Tällöin koulumatkoista voidaan keskustella yhdessä huoltajien kanssa. Tämä antaa myös mahdollisuuden kävelevän koulubussin suunnittelulle.