Aloitteen toimittaminen kuntaan

Vinkkejä hyvän aloitteen tekemiseen löydät Suomen kuntaliiton verkkopalvelusta. Kirjallinen aloite kannattaa toteuttaa useamman vanhemman ryhmässä tai esimerkiksi vanhempainyhdistyksen avulla.

Aloite postitetaan kunnan tekniseen toimeen. Joillakin kunnilla voi myös olla mahdollisuus lähettää aloite sähköisesti. Ehdotuksen voi mahdollisesti käydä esittelemässä liikenteen turvallisuudesta vastaavalle lautakunnalle. Samalla on hyvä tilaisuus tutustua kunnan liikennesuunniteluun ja aloitteiden käsittelyyn kunnassa.

Tärkeää on seurata, mitä ongelmallisten paikkojen parantamiseksi on suunnitteilla. Lisäksi on otettava huomioon, että ympäristöparannuksia ei aina ole välittömästi saatavissa. Siksi opetuksessa kannattaa korostaa sitä, että ihminen voi omassa toiminnassaan ottaa huomioon ympäristön puutteita. Usein jo tieto tulevista parannuksista saa ihmiset tarkkaavaisiksi ja auttaa liikkumaan turvallisesti ympäristöltään puutteellisissa paikoissa.