Verkoston tavoitteet

 • kerätä yhteen liikennekasvatuksen parissa toimivia tahoja
 • vahvistaa systemaattisen liikennekasvatuksen toteuttamista varhaiskasvatuksessa ja eri kouluasteille
 • jakaa tietoa liikennekasvatukseen liittyvistä materiaaleista ja muusta tuesta varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille.  

Verkosto järjestää vuosittain viikolla 37 vietettävän valtakunnallisen liikenneturvallisuusviikon.    

Verkostoon kuuluu yhteensä 22 organisaatiota ja sen toimintaa koordinoi Liikenneturva.  

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston jäsenet

 • Autokoululiitto 
 • Autoliitto 
 • Ehyt ry 
 • Folkhälsan 
 • Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry 
 • Helsingin seudun liikenne 
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo 
 • Koululiikuntaliitto                      
 • Likes 
 • Nuorten Akatemia 
 • Opettajien ammattijärjestö 
 • Opetushallitus 
 • Pelastuslaitos 
 •  Poliisi  
 • Puolustusvoimat 
 • Pyöräilykuntien verkosto 
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – SPEK  
 • Suomen Lions-liitto  
 • Suomen Taksiliitto ry 
 • Suomen Vanhempainliitto ry  
 • Traficom