Tavoite

Tavoitteena on rakentaa luokan tai ryhmän kanssa yhdessä lukuvuosisuunnitelma liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Toiminnalla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta liikennekasvatuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Suunnitelma voidaan toteuttaa lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.  

Soveltuvuus

 • Alakoulu, luokat 1-6
 • Yläkoulu, luokat 7-9 

Oppiaineet

Tehtävä tukee oppilaiden osallisuutta ja kuulluksi tulemista.  

Välineet

 • Vuosikello-kuva (tulostettuna tai sähköisenä versiona) 
 • Paperilappuja, joille liikennekasvatuksen sisällöt kirjataan tai vaihtoehtoisesti sähköinen järjestelmä, jossa sisällön lisääminen onnistuu (esim. Padlet, Google Jamboard tmv.)  

Aika

45 min - 1 h 30 min (1-2 oppituntia)  

Ohjeistus

Aikuisen johdolla voidaan käydä lyhyt alustus ja keskustelu, miten liikenne koskettaa kaikkia jollain tapaa. Liikumme erilaisia reittejä, erilaisilla kulkumuodoilla sekä erilaisiin aikoihin päivästä, ja koulussa tapahtuvalla liikennekasvatuksella annetaan valmiuksia erilaisten tilanteiden hallintaan, turvalliseen toimintaan ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kouluaikana tapahtuvilla retkillä.  

Alustuksen jälkeen kerätään oppilailta aiheita, mitä oppilaat näkevät tärkeinä juuri heille, ja mistä aiheista oppilaat itse haluaisivat opetusta ja tietojen syvennystä.  

Aiheet voidaan kirjoittaa jaetuille paperilapuille, jonne oppilaat ovat kirjanneet mielestään esimerkiksi kolme tärkeintä aihetta, jotka lukukauden/lukuvuoden aikana tulisi käsitellä.  

Jatkotehtäviä/sovellutuksia 

Onko oppilaitoksessanne käytössä kummioppilastoimintaa? Kummiluokat voivat suunnitella toinen toisilleen liikennekasvatukseen liittyviä sisältöjä.  

Hyödyntäkää koulun ulkopuolisia asiantuntijoita liikennekasvatuksen toteuttamisessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina voivat olla esimerkiksi Liikenneturvan aluetoimisto, poliisi, pyöräilyjärjestö, harrastustoimija, ammattikuljettaja tai muu liikenteen asiantuntija.

Esimerkkiaiheita liikennekasvatukseen

 • Tien ylitys, jalankulun perussäännöt 
 • Joukkoliikenne 
 • Pyöräilijän liikennesäännöt 
 • Pyöräilijän taitoajo 
 • Potkulaudan kuljettaminen 
 • Tarkkaamattomuus liikenteessä 
 • Kypärä 
 • Turvavyö 
 • Liikennemerkit 
 • Lähiympäristön vaaranpaikat 
 • Pimeällä näkyminen (heijastimet, pyörän valot, heijastavat tuotteet) 
 • Päihteet liikenteessä 
 • Autoilun turvallisuus 
 • Matkustajien vaikutus kuljettajaan 
 • Mopoilun turvallisuus