Tavoite  

  • Osallistujat hahmottavat erilaisia tuttuja liikenteen termejä esimerkiksi käytön, seurausten ja turvallisen toiminnan näkökulmasta.
  • Oppilaat oivaltavat, että turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on paljon.

Soveltuvuus

  • Alakoulu, luokat 3-6
  • Yläkoulu, luokat 7-9 

Oppiaineet

Äidinkieli ja kirjallisuus, kielten opiskelu 

Välineet

  • Kello/tiimalasi/ajastin
  • selitettävät sanat (tulosta lista tästä)
  • kynä ja paperia pisteidenlaskuun, mikäli pelilautaa ei ole käytettävissä.

Aika

15-45 minuuttia

Ohjeistus

Sanakortit sekoitetaan ja jaetaan tasan vastakkain olevien joukkueiden kesken. 

Ensimmäisenä suoritusvuorossa oleva joukkue sopii, kuka aloittaa selittäjänä ja kuka/ketkä arvaavat.  

Vastapuolella oleva joukkue huolehtii ajanotosta, vuoron maksimiaika voidaan sopia esimerkiksi 30 sekuntiin.  

Selittäjän tehtävänä on selittää kortissa oleva sana joukkueellensa mahdollisimman nopeasti siten, että selityksessä ei käytetä kortissa olevaa sanaa tai sen osaa. (Esimerkiksi linja-autoa selitettäessä ei voida käyttää ”sellainen auto, joka…”) 

Kun täsmälleen oikea sana on arvattu, selittäjä laittaa sen onnistuneiden selitysten pinoon, josta vuoron jälkeen lasketaan pisteet.  

Mikäli selittäjä tekee virheen, sanaa ei selitetä tai sen yli hypätään, siirretään kortti hylättyjen pinoon, josta vuoron jälkeen lasketaan yksi miinuspiste/hylätty sana.  

Pelivuoron päätteeksi lasketaan vuorolla saavutetut pisteet, jotka kirjataan ylös kirjanpitoon. Maalina voidaan pitää tiettyä pisterajaa tai vaihtoehtoisesti joukkueen kokoa, että kaikki ovat päässeet selitysvuoroon.  

Jatkotehtäviä/sovellutuksia

Sananselitystehtävää on mahdollista tehdä pareittain tai joukkueittain, jolloin jokainen joukkueen jäsen vuorollaan on selitysvuorossa sekä arvausvuorossa.  

Keksikää omia sanoja! Pelin vaikeusastetta voi säädellä sanojen valinnalla. Esimerkiksi rajaamalla sanat tiettyyn sanaluokkaan, kuten verbeihin.   

Vieraiden kielten opiskelussa voidaan sanalista kääntää opiskeltavan kielen mukaan.