Soveltuvuus

Toinen aste

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on tutustua tarkkaamattomuuteen liikenteessä ilmiönä katsomalla kolme eri näkökulmista teemaa lähestyvää lyhyttä videota. Harjoituksen purkukeskustelu ohjaa miettimään sitä, miten liikennekäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa sekä kannustaa miettimään, miten itse käyttää puhelinta liikenteessä ollessaan ja miten omaa käyttäytymistä voisi muuttaa.  

Tarvitaan

Älylaite (tietokone, tabletti tai kännykkä), jolla voi katsoa videoita YouTubesta.

Toteutus

Jaa opiskelijat pareiksi tai pienryhmiin. Jokainen pienryhmä tarvitsee älylaitteen, jolla voi katsoa videoita YouTubesta.

Pyydä opiskelijoita katsomaan alle linkatut tarkkaamattomuutta liikenteessä käsittelevät Liikenneturvan videot Liikenneturvan YouTube-kanavalta. Kaikki videot lähestyvät teemaa eri näkökulmista; mukana on animaatio, some-vaikuttajaryhmän tekemä video sekä tunteita herättävä kampanjavideo. Ohjaa opiskelijoita videoita katsoessa miettimään videota kahdesta näkökulmasta: mitä tietoa tarkkaamattomuudesta liikenteessä kukin video antaa ja mikä videoista puhuttelee itseä eniten.

Apukysymyksiä pienryhmäkeskusteluun

  • Mikä videoista oli kiinnostavin ja miksi?
  • Minkälaisia ajatuksia videot herättivät?
  • Mikä videoista viestii mielestäsi parhaiten tarkkaamattomuutta liikenteessä?
  • Näetkö itse usein liikenteessä puhelimesta johtuvia vaaratilanteita?

Purkuohjeet

Harjoitus puretaan keskustelemalla koko ryhmän kanssa lopuksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Minkä vuoksi kännykän käyttö liikenteessä lisää riskiä joutua onnettomuuteen?
  • Mitkä muut asiat puhelimen lisäksi voivat aiheuttaa tarkkaamattomuutta liikenteessä?
  • Miten itse käytät kännykkää liikenteessä?
  • Miten omaa käyttäytymistä on mielestäsi järkevintä lähteä muuttamaan? Miten itse opit uusia tapoja ja rutiineja?
  • Minkälaisen lupauksen voisit tehdä itsellesi omien tapojen parantamiseksi seuraavan 30 päivän ajalle?