Vuorovaikutus liikenteessä

Soveltuvuus

Luokat 5.-9.

Tätä tarvitset
1 kännykkä tai tabletti / 3-4 oppilaan pienryhmä

Kesto
 45-90 minuuttia käytettävissä olevasta ajasta riippuen.

Kuvaus

Tavoitteena on kännykällä tehtävän kuvaus- ja katselutehtävän avulla havainnoida ja tunnistaa erilaisia vuorovaikutustilanteita liikenteessä ja pohtia, miksi myönteinen vuorovaikutus on tärkeää myös liikenteessä.

Tehtävässä hyödynnetään kamerakynän pedagogiikkaa. Kamerakynän pedagogiikka on yksinkertainen tapa käyttää videokuvaamista oppimisen välineenä. Työskentely koostuu videokuvaustehtävistä, joiden tarkoitus on tuottaa ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta, sekä katselutehtävistä, joissa kuvattuja videoita tarkastellaan yhdessä. Tehtävissä kännykän tai tabletin kamera on oppilaan havainnoinnin, ajattelun ja ilmaisun apuväline.

Näin se tehdään:

Tehtävässä on neljä eri vaihetta: yhteinen alkukeskustelu, kuvaustehtävä, katselutehtävä sekä lopuksi yhteinen purkukeskustelu.

 1. Alkukeskustelu (10 min):

  Keskustelkaa luokassa vuorovaikutuksesta liikenteessä. Apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä:

  Oletko miettinyt, missä tilanteissa kävellessäsi tai pyöräillessäsi tarvitset vuorovaikutusta?
  Miten viestit muille liikenteessä oleville, mitä olet tekemässä liikenteessä? Esim. miten osoitat, että olet kääntymässä tai aikomassa ylittää tietä?
  Miten tulkitset muiden aikomuksia ja toimintaa liikenteessä?
  Millaisissa tilanteissa liikenteessä voi syntyä vuorovaikutukseen liittyviä väärinkäsityksiä?
  Miten vuorovaikutus tekisi liikenteestä turvallisemman?
   

 2. Kuvaustehtävä (20 min)

  Jaa osallistujat 3-4 oppilaan pienryhmiin. Käykää yhdessä läpi, millä alueella oppilaat saavat liikkua kuvaustehtävää tehdessään. Kuvausalueeksi voi rajata esimerkiksi koulun piha-alueen. Jokaisella ryhmällä tulee olla yksi kännykkä tai tabletti, jolla pystyy kuvaamaan videota. Muistuta oppilaita tarkkaavaisuudesta liikkuessa: kännykkä otetaan esiin vasta kuvauspaikalla!

  Ryhmien tehtävänä on kuvata kännykällä 30-60 sekunnin mittainen otos, jossa havainnollistetaan tilannetta tai paikkaa, jossa kohdataan muita tiellä liikkujia ja tarvitaan vuorovaikutusta. Videolla tulee samalla myös selostaa, millaista viestintää tai vuorovaikutusta paikassa tai tilanteessa tarvitaan. Tarkoituksena ei siis ole, että oppilaat näyttelevät ja kuvaavat jonkin keksimänsä vuorovaikutustilanteen vaan nimenomaan havainnoida ympäristöä ja kuvata jotakin vuorovaikutusta vaativaa paikkaa tai tilannetta kuvaava pätkä, joka selostetaan videolla.

  Esimerkki: Ryhmä haluaa havainnollistaa, miksi katua ylittäessä on tärkeä osoittaa selkeästi oma aikeensa. He kuvaavat koulun edessä olevaa suojatietä ja samalla selostavat, että on tärkeää, ettei katua ylittäessä katse ole esimerkiksi omassa kännykässä vaan katsotaan reilusti ympärille ja pyritään saamaan katsekontakti lähestyvän ajoneuvon kuljettajaan, jotta tietää varmasti, että ajoneuvo on pysähtymässä.
   

 3. Katselutehtävä (10 min)

  Kuvatut videot puretaan katselutehtävän avulla. Katselutehtävään yhdistetään aina 2-3 pienryhmää. Ryhmät näyttävät omat videonsa toisilleen. Videon voi näyttää joko suoraan kännykän näytöltä tai siirtää katsottavaksi esimerkiksi tietokoneelle. Aluksi kuvatut videot näytetään ryhmä kerrallaan toiselle ryhmälle ilman ääntä ja videon kuvannut ryhmä pyytää muita kertomaan, miten he tulkitsevat sen, mitä videossa näkyy ja millaista viestintää/ vuorovaikutusta videon tilanteessa heidän mielestään tarvitaan. Tämän jälkeen video katsotaan uudestaan äänen kanssa ja pienryhmä keskustelee siitä, miten erilaisia tulkintoja samasta tilanteesta oli tehty.
   

 4. Loppukoonti (5 min)

  Lopuksi keskustellaan yhdessä pienryhmissä kuvattujen videoiden vuorovaikutustilanteista. Yhteisessä keskustelussa voidaan myös nostaa yhteiseen tarkasteluun joitakin onnistuneita otoksia.