Soveltuvuus

Toinen aste

Tätä tarvitset:

Videotykki ja kone, jolla voidaan katsoa video
Post-it lappuja, kyniä

Kesto:

45 minuuttia

Kuvaus

Turvallisuuslupaus-tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijaa itse arvioimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä. Oman toiminnan pohtimisen käynnistää liikenteen nollavisioajattelua havainnollistava video, jossa erilaiset ihmiset tuovat esiin sitä, miten omat asenteet liikenneturvallisuudesta muuttuvat, kun asia tuodaan lähelle ihmisen omaa lähipiiriä. Nollavisiolla tarkoitetaan tavoitetta siitä, että kukaan ei loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi liikenteessä. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan jälkeen jokainen opiskelija kirjoittaa lapulle sen, mitä aikoo tehdä liikenteessä toisin, jotta kukaan ei kuolisi tai loukkaantuisi liikenteessä.

Näin se tehdään

Tehtävässä on kaksi vaihetta: alkukeskustelu, jonka yhteydessä katsotaan video, sekä lupausten teko.

 1. Alkukeskustelu: Pohdintatehtävä liikenneonnettomuuksien määrästä.

  Ennen tehtävän tekemistä opiskelijoiden kanssa opettajan kannattaa itse katsoa Nollavisio-video (kesto 1:45)

  Tehtävä aloitetaan kysymällä alla olevat kysymykset ryhmältä

  Kuinka monta ihmistä Suomessa kuolee tieliikenteessä vuodessa?
  Mikä olisi mielestäsi sopiva määrä kuolleita tieliikenteessä Suomessa?
  Mikä olisi sopiva määrä kuolleita tieliikenteessä tällä paikkakunnalla?
  Mikä olisi sopiva määrä kuolleita tieliikenteessä meidän luokalla?
  Mikä olisi sopiva määrä uhreja tieliikenteessä omassa perheessäsi?

  Kun luokassa on keskusteltu liikenneturvallisuuteen liittyvistä asenteista, katsotaan vielä yhteisesti Nollavisio-video.

  Taustatiedoksi opettajalle:

  Vuonna 2017 Suomessa menehtyi tieliikenteessä ennakkotietojen mukaan 230 henkilöä. Ajankohtaisiin tilastotietoihin voit tutustua Liikenneturvan sivuilla.

  Videon katsomisen jälkeen käydään yhteistä keskustelua siitä, miten jokainen liikenteessä kulkija voi vaikuttaa sekä omaan että muiden turvallisuuteen. Keskusteluun on hyvä nostaa erityisesti myönteiseen vuorovaikutuksen merkitys sekä oman toiminnan vaikutusten arviointi jalan ja pyörällä liikuttaessa. Kun toimimme kohteliaasti ja muita ajatellen liikenteessä, lisäämme sekä omaa että muiden turvallisuutta.

  Keskustelukysymyksiä:

  Millaisia ajatuksia video herätti?
  Mistä johtuu, että asenteemme liikenteessä tapahtuviin kuolemantapauksiin tai vakavaan loukkaantumiseen muuttuu, kun asiaa ajattelee yleisen tilaston sijaan oman paikkakunnan, luokan tai perheen näkökulmasta?
  Millaiset myönteiset teot liikenteessä lisäävät kaikkien turvallisuutta?
  Millaisessa tilanteessa olet itse toiminut liikenteessä muut huomioiden?
  Miten liikenteessä voi antaa muille myönteistä palautetta?

  Huom! Nollavisio-video ja sen kautta käytävä keskustelu tieliikenteessä kuolleiden määrästä voi herättää opiskelijoidda paljon kysymyksiä liittyen liikenteessä tapahtuviin vakaviin loukkaantumisiin sekä liikennekuolemiin. Opettaja voi oman ryhmän tuntemuksen pohjalta soveltaa tehtävää ja jättää alkukeskustelun ensimmäisen osan pois, mikäli tuntuu, että se on ryhmälle liian rankka teema yhdessä käsiteltäväksi. 
   

 2. Turvallisuuslupausten teko

  Pyydä jokaista opiskelijaa kirjoittaa tarralapulle lupauksensa, mitä aikoo tehdä liikenteessä toisin, jotta voisi omalla toiminnalla mahdollisimman hyvin edistää kaikkien turvallisuutta liikenteessä. Laput kootaan luokan seinälle.

  Tämän jälkeen keskustellaan yhteisesti lupauksista ja haetaan perusteita niille:

  Miksi valitsit tämän lupauksen?
  Onko tämä lupaus vaikea toteuttaa?

  Lupauslaput pidetään luokan seinällä jonkin aikaa. Ryhmän lupauksista voidaan ottaa kuva, jonka voi jakaa koulun Instagram-tilillä, ryhmän WhatsApp-ryhmässä tai vastaavissa. Tarvittaessa jokainen allekirjoittaa oman lupauksensa kutsumanimellään. Lupauksiin voidaan palata esimerkiksi viikon ja kuukauden kuluttua ja katsoa, miten hyvin lupauksia on toteutettu ja missä pitäisi vielä parantaa.

Linkittyminen opetussuunnitelmaan:

Näkökulmaa voidaan työstää oppilaitoksen ilmiö/projektiviikolla, teemapäivänä, ryhmänohjaajan tunnilla tai integroida se luontevaksi osaksi valittua oppituntia.