Soveltuvuus ja tavoite

Vuosiluokat 5.-9.

Tätä tarvitset:
1 kännykkä tai tabletti / 3-4 oppilaan pienryhmä

Kesto:
 45-90 minuuttia käytettävissä olevasta ajasta riippuen.

Kuvaus

Tavoitteena on kännykällä tehtävän kuvaus- ja katselutehtävän avulla havainnoida ja tunnistaa erilaisia turvallisuuteen liikenteessä liittyviä tekijöitä.

Tehtävässä hyödynnetään kamerakynän pedagogiikkaa. Kamerakynän pedagogiikka on yksinkertainen tapa käyttää videokuvaamista oppimisen välineenä. Työskentely koostuu videokuvaustehtävistä, joiden tarkoitus on tuottaa ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta, sekä katselutehtävistä, joissa kuvattuja videoita tarkastellaan yhdessä. Tehtävissä kännykän tai tabletin kamera on oppilaan havainnoinnin, ajattelun ja ilmaisun apuväline.

Näin se tehdään:

Tehtävässä on neljä eri vaihetta: yhteinen alkukeskustelu, kuvaustehtävä, katselutehtävä sekä lopuksi yhteinen purkukeskustelu.

Alkukeskustelu (10 min):

Keskustelkaa luokassa yhteisesti siitä, miten jokainen voi jo ennen liikenteeseen lähtöä ja liikenteessä liikkuessa vaikuttaa sekä omaan että muiden turvallisuuteen liikenteessä (esim. turvavarusteet, liikennesääntöjen tuntemus, tarkkaavuus, reittivalinta, kulkupelin asianmukainen kunto jne.) Kootkaa lyhyt lista turvallisuuteen vaikuttavista asioista taululle.

Kuvaustehtävä:

Jaa oppilaat pareiksi tai pieniin ryhmiin (3-4 oppilasta/ryhmä). Jokaisella ryhmällä tulee olla yksi kännykkä tai tabletti, jolla pystyy kuvaamaan videota.

Parit/pienryhmät valitsevat kukin yhden taululle kirjoitetuista turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Ryhmän tehtävänä on kuvata aihetta kuvaava 30-60 sekunnin mittainen opetusvideo. Videolla tulee kuvata valittua kohdetta ja selostaa, miten tämä asia vaikuttaa turvallisuuteen.
Käykää yhdessä läpi, millä alueella oppilaat saavat liikkua kuvaustehtävää tehdessään. Kuvausalueeksi voi rajata esimerkiksi koulun piha-alueen.

Katselutehtävä:

Kuvatut videot puretaan katselutehtävän avulla. Katselutehtävään yhdistetään aina 2-3 pienryhmää. Ryhmät näyttävät omat videonsa toisilleen. Videon voi näyttää joko suoraan kännykän näytöltä tai siirtää katsottavaksi esimerkiksi tietokoneelle. Aluksi kuvatut videot näytetään ryhmä kerrallaan toiselle ryhmälle ilman ääntä ja videon kuvannut ryhmä pyytää muita kertomaan, miten he tulkitsevat sen, mitä videossa näkyy ja mitä turvalliseen liikkumiseen liittyvää asiaa siinä on haluttu kuvata. Tämän jälkeen video katsotaan uudestaan äänen kanssa ja keskustellaan yhdessä erilaisista tulkinnoista.

Loppukoonti (5 min)

Lopuksi keskustellaan yhdessä koko luokan kesken pienryhmissä kuvatuista turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Mitä asioita videoissa erityisesti korostettiin? Syntyikö uusia oivalluksia? Yhteisessä keskustelussa voidaan myös nostaa yhteiseen tarkasteluun joitakin onnistuneita otoksia.