Soveltuvuus

Toinen aste

Kesto

45 min

Tätä tarvitset

Sääntövisa-monisteet tulostettuna jokaiselle opiskelijalle
Opettajan sääntövisa moniste tulostettuna opettajalle

Kuvaus

Tavoitteena on kerrata keskeiset jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt ja pohtia sääntöjen noudattamisen merkitystä sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle. Lisäksi pohditaan riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Näin se tehdään

Tulosta jokaiselle opiskelijalle liitteenä oleva sääntövisa tai heijasta sääntövisan kuvat tykillä kaikkien nähtäville kysymys kerrallaan. Opiskelijat merkitsevät oman vastauksensa ylös joko suoraan kysymysmonisteeseen tai erilliselle paperille. Jokaisen kysymyksen jälkeen käydään läpi tehtävän oikea ratkaisu, jotta opiskelijat eivät jää pohtimaan vääräksi luulemaansa tulkintaa säännöstä pitkäksi aikaa. Liitteenä olevasta opettajan monisteesta löytyvät kysymysten oikeat vastaukset perusteluineen.

Sääntökertauksen jälkeen keskustellaan opiskelijoiden kokemuksista sääntöjen noudattamisesta liikenteessä ja tuodaan esiin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja. Pyydä opiskelijoita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin peukaloäänestyksellä asteikolla ”aina,” ”joskus”, ”ei koskaan” (aina=peukku ylös, joskus=peukku vaakatasoon, ei koskaan=peukku alas). Äänestyksen ajan silmät pidetään kiinni. Opettajan tehtävänä on kirjata jokaisen kysymyksen eri vastausvaihtoehtojen lukumäärät ylös. Lopuksi esittele opiskelijoille heidän vastaustensa jakauma ja vertailkaa yhdessä, arvioivatko opiskelijat omaa käyttäytymistä eri tavoin kuin he arvioivat muiden saman ikäisten nuorten käyttäytymistä. Samalla voitte yhdessä miettiä, mistä mahdolliset erot opiskelijoiden tulkinnoissa johtuvat.

Kysymykset:

  • Toimin muut huomioiden liikenteessä
  • Muut ikäiseni toimivat muut huomioiden liikenteessä
  • Tunnen pyöräilyä koskevat säännöt, kuten risteyksen väistämissäännöt
  • Muut ikäiseni tuntevat pyöräilyä koskettavia sääntöjä, kuten risteyksen väistämissääntöjä
  • Käytän kypärää pyöräillessäni
  • Muut ikäiseni käyttävät kypärää pyöräillessään

Loppukeskustelu

Sosiaalinen harhakäsitys tarkoittaa, että ihmiset kuvittelevat toisten tekevän toisin kuin he todellisuudessa tekevät. Edellä esitettyjen kysymysten ja niiden vastausten avulla voit johdattaa opiskelijat keskustelemaan minä vs. muut -jakauman mahdollisista eroista, mistä ne johtuvat ja miten ne voivat vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Nuoret uskovat usein, että riskikäyttäytyminen on heidän vertaisryhmässään yleisempää kuin se todellisuudessa on. Omaa riskikäyttäytymistä perustellaan sillä, että kaikki muutkin tekevät niin. Joukkoharha voi vaikuttaa sosiaalisen paineen tavoin. Harhakäsitykset ruokkivat riskikäyttäytymistä ja nuoret alkavat käyttäytyä samoin kuin he luulevat muidenkin käyttäytyvän, vaikka käytös olisi heidän omien ajatustensa vastaista. Omaa riskipitoista käyttäytymistä saatetaan vähätellä: ”Tuli hölmöiltyä, mutta muut hölmöilevät kuitenkin useammin”.

Linkitys opetussuunnitelmaan:

Tehtävää voi soveltaa seuraavien oppiaineiden opetuksen osana: psykologia, matematiikka (tilastot), filosofia (etiikka), terveystieto, työelämätaidot.