Minun koulutieni pyörällä

Soveltuvuus

Luokat 3–6

Tätä tarvitset

Kyniä ja paperia piirustustehtävään. Kartioita pyöräilyn sääntöajorataa varten.

Kesto

45 min

Kuvaus

Tehtävän tavoitteena on harjoitella ja vahvistaa turvallista pyöräilyä omalla koulumatkalla. Samalla tutustutaan koulumatkan hankaliksi koettuihin paikkoihin ja harjoitellaan turvallista kulkemista pyörällä omassa lähiympäristössä.

Näin se tehdään

Oppilaiden tehtävänä on piirtää kuva omasta koulumatkasta ja esitellä se luokalle. Jos oppilaat kulkevat samoja matkoja, niin koulumatka voidaan piirtää ja esitellä yhdessä. Samalla esitellään, millä tavoin koulumatka kuljetaan ja keskustellaan, onko kulkeminen turvallista.

Tukikysymyksiä helpottamaan piirtämistä:

 • Mieti, mitä erilaisia kohtia koulureittiisi liittyy. Missä kohtaa pitää ylittää tietä? Missä kohtaa on jalkakäytävä tai kävelytie? Onko matkalla alikulkuja?
 • Miten kuljet koulumatkan? Vaihtuuko reittisi sen mukaan, kuljetko kävellen vai pyörällä?
 • Muistele, mitä liikennemerkkejä omalta koulumatkalta löytyy?

Keskustelukysymyksiä yhteiseen purkukeskusteluun:

 • Mitä liikennesääntöjä koulumatkallasi tulee noudattaa?
 • Millaisia asioita tulee huomioida, kun kulkee pyörällä kouluun?
 • Kuljetko pyörällä samaa reittiä kouluun kuin kävellen? Miksi/miksi et?
 • Millaiset kohdat koulumatkalla ovat vaarallisimpia tai omasta mielestäsi hankalia kävellen? Entä pyörällä?
 • Millaisia ohjeita voisimme yhteisesti kirjoittaa siitä, miten koulumatkalla kuljetaan turvallisesti (esim. liikennesääntöjen noudattaminen, kännykän käyttö)?

Jatkotyöskentely:

 1. Liikennemerkin bongaus

  Anna oppilaille kotitehtäväksi bongata koulumatkalta erilaisia liikennemerkkejä, joita tulee huomioida pyöräillessä. Jos mahdollista, niin oppilas voi ottaa myös kuvan kännykällään liikennemerkistä. Liikennemerkeistä keskustellaan yhdessä koulussa seuraavana päivänä ja käydään läpi merkin tarkoitus ja erilaisia esimerkkipaikkoja, joissa kyseistä liikennemerkkiä käytetään. Oppilaat voivat myös piirtää paperille jonkin oman koulumatkan varrelta mieleen jääneen liikennemerkin.
   

 2. Sääntöajorata

  Oppilaat rakentavat koulun pihalle pyöräilyn sääntöajoradan, johon sisällyttävät erilaisia liikenteessä pyöräilijälle eteen tulevia tilanteita (tien ylityksiä, risteyksiä, ajoradan reunassa ajamista). Isommat oppilaat rakentavat radan ja kaikki koulun oppilaat voivat hyödyntää sitä.

  Ennen ajoradalla pyöräilyä tarkistetaan, että kaikilla on kunnossa oleva pyörä ja oikein kiinnitetty kypärä.

Luokka voi tehdä myös yhteisen pyöräretken. Ennen retkeä tarkistetaan pyörän ja kypärän kunto. Retken jälkeen keskustellaan, miten retki sujui liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Onko jotain, mitä pitäisi vielä harjoitella?