Soveltuvuus

Perusopetus, luokat 3.-9.
Toinen aste

Tätä tarvitset:

Paperia, värikyniä

Kesto:

25-45 minuuttia käytettävissä olevasta ajasta riippuen

Kuvaus

Tehtävä kannustaa oppilaita pohtimaan jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää jalankulun ja pyöräilyn hyödyt arkipäivän liikkumisessa. Samalla oppilas haastetaan miettimään omia kulkutapatottumuksiaan.

Näin se tehdään

Tehtävässä on neljä vaihetta: alkukeskustelu, liikennemerkin suunnittelu, liikennemerkin esittely sekä loppukeskustelu.

 1. Alkukeskustelu:

  Käykää luokassa yhteisesti keskustelua siitä, miten kävelyn ja pyöräilyn asemaa voitaisiin parantaa liikenteessä. Johdatukseksi aiheeseen voidaan ensin kerrata yhdessä, millaisia kaikkia liikennemerkkejä on käytössä kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen. Käytössä olevat liikennemerkit löytyvät liikenneviraston sivuilta

  Keskustelussa voi käyttää seuraavia apukysymyksiä:

  Mitä hyötyjä on kävellen tai pyörällä kulkemisesta?
  Millaisia matkoja kuljet itse kävellen ja pyörällä?
  Millaiset asiat vaikuttavat siihen, minkä kulkuvälineen valitset kulloinkin?
  Kuinka hyvin tunnet liikennesäännöt ja liikennemerkit, jotka koskevat kävelyä ja pyöräilyä?
  Miten liikenneympäristöä pitäisi muuttaa, jotta käveleminen ja pyöräily olisi houkuttelevampaa?
   

 2. Liikennemerkin suunnittelu

  Jokainen oppilas saa oman paperin, johon oppilaalle annetaan täysin vapaat kädet suunnitella jokin liikennemerkki, joka vahvistaisi jalankulun ja pyöräilyn asemaa ja tekisi kävellen ja pyörällä liikkumisesta mukavampaa ja turvallisempaa.Liikennemerkissä voidaan hyödyntää mitä tahansa muotoja, värejä ja symboleita.Oppilas voi myös muokata olemassa olevaa liikennemerkkiä.
   

 3. Liikennemerkin esittely

  Liikennemerkkien suunnittelun ja piirtämisen jälkeen jokainen oppilas esittelee suunnittelemansa liikennemerkin. Esittelyn yhteydessä tulee perustella, miten suunniteltu merkki parantaa kävelyn tai pyöräilyn asemaa ja tekisi pyöräilystä mukavampaa ja turvallisempaa.
   

 4. Lopputehtävä ja -keskustelu

  Lopuksi ohjaa luokka keskustelemaan yhdessä siitä, mikä lisäisi jalankulkua ja pyöräilyä. Luokassa voidaan myös äänestää siitä, mikä liikennemerkeissä esiin tuoduista keinoista oli tehokkain. Samalla voidaan keskustella siitä, miksi suunnitelluissa liikennemerkeissä on päädytty tunnetuista merkeistä poikkeaviin muotoihin tai väreihin.

Linkitys opetussuunnitelmaan:

Näkökulmaa voidaan työstää osana monialaista oppimiskokonaisuutta tai muulla projektiviikolla, teemapäivänä, ryhmänohjaajan tunnilla tai integroida se luontevaksi osaksi valittua oppituntia.

 Aihe voidaan kytkeä myös kuvataiteeseen.