Kuvaa video polkupyörän katsastuksesta

Soveltuvuus

Luokat 3–6

Kesto

45 minuuttia

Tätä tarvitset

Kännykkä tai tabletti videon kuvausta varten.
Pyörän katsastuskortit oppilaille tulostettuna sekä opettajan ohjevihkoja tulostettuna (Pyöräliiton materiaali)
Polkupyörä mallipyöräksi

Polkupyörän pumppu ja ketjuöljyä (ei pakollinen)
Paperia käsien pyyhkimistä varten

Kuvaus

Oppilaat kuvaavat pyörän katsastamisesta opetusvideon. Pyörän katsastamisen avulla tutustutaan samalla polkupyörän rakenteeseen ja toimintaan sekä turvavälineisiin. Kuvattujen opetusvideoiden avulla isommat oppilaat voivat myöhemmin järjestää pienemmille kummioppilailleen pyöränkatsastustempauksen.

Näin te tehdään

Jaa oppilaille katsastuskortit ja käykää yhdessä läpi, miten pyörän kuntoa tarkistetaan. Ohjeet eri asioiden tarkastukseen löydät liitteenä olevasta opettajan ohjeesta.

Jaa oppilaat 3-4 hengen pienryhmiin. Jokaisen pienryhmän tehtävänä on kuvata lyhyt n. 2-3 minuuttia pitkä opetusvideo siitä, miten polkupyörä katsastetaan. Videolla pyörän katsastaminen tulisi ohjeistaa niin huolellisesti, että videon katsoja osaisi sen perusteella tarkistaa omasta pyörästään tärkeimmät kohdat. Katsastuskortin kohdat 1-4 ovat kriittisiä: jos niissä on puutteita, ei pyörä ole turvallinen ja se pitäisi huoltaa viipymättä eli pyörä ei läpäise katsastusta. Muista puutteista voidaan antaa korjauskehoitus, mutta pyörä läpäisee katsastuksen.

Videon kuvausta varten oppilaille olisi hyvä varata saataville pumppu sekä ketjuöljyä ketjujen rasvaamiseen. Pyörää käsitellessä kädet likaantuvat helposti, joten käsienpesumahdollisuus on hyvä olla lähellä. Paikalle voi varata myös rättejä käsien pyyhkimiseen.

Lopuksi katsotaan luokassa oppilaiden tekemiä ohjevideoita ja annetaan niistä toisille palautetta. Videoita voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi niin, että isommat oppilaat järjestävät pienemmille oppilaille n polkupyöränkatsastustapahtuman, joissa tarkastetaan pyörien kunto videoiden ohjeen mukaisesti.

Huom! Mikäli oppilaat ovat tunnistettavissa videolla, muistathan huolehtia kuvausluvista.