Soveltuvuus

Luokat 7–9

Tätä tarvitset

Myönteisen vuorovaikutuksen ketju -monistepohjia tulostettuina.

Kesto

20 minuuttia

Kuvaus

Tehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi myönteisen vuorovaikutuksen merkitystä ja omia vaikutusmahdollisuuksia liikenteessä. Oppilaat pohtivat pienryhmissä vaikuttamisen ketjuja miettimällä mitä tapahtuisi, jos toimisimme liikenteessä aina muut huomioiden.

Näin se tehdään

Jaa oppilaat satunnaisesti 3-4 oppilaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa A3-kokoon tulostetun Myönteisen vuorovaikutuksen ketju -tehtävämonisteen.

Aluksi keskustellaan yhteisesti, millaista on myönteinen käyttäytyminen liikenteessä ja millaisia vaikutuksia sillä on.

Keskustelukysymyksiä:

  • Millaisessa tilanteessa olet tullut iloiseksi liikenteessä ollessasi?
  • Entä millaiset tilanteet ovat saaneet sinut suuttumaan liikenteessä?
  • Mistä johtuu, että liikenteessä herää paljon erilaisia tunteita?
  • Miksi kohteliaisuus ja myönteinen vuorovaikutus on liikenteessä tärkeää?
  • Miten voit osoittaa kohteliaisuutta ja muiden huomioimista liikenteessä?

Keskustelun jälkeen pienryhmät pohtivat monistepohjalle, miten hyvät teot kasaantuvat ja lisäävät myönteistä vuorovaikutusta liikenteessä. Liikkeelle lähdetään seuraavasta kysymyksestä: ”Mitä tapahtuisi, jos kohtaisimme toisemme aina liikenteessä myönteisesti ja muut huomioiden? Mihin hyvään se johtaisi? Oppilaat ideoivat vaikutusten ketjuja. Ideointi saa olla hyvin vapaata ja johtaa kauaskin liikenneaiheesta.

Lopuksi käydään kaikkien ryhmien tuotokset läpi ja keskustellaan siitä, miten paljon voimme myös omalla käyttäytymisellämme vaikuttaa siihen, miltä muista ympärillämme tuntuu ja miten muut kohtelevat meitä. Jokainen päättää mielessään yhden kohteliaan teon liikenteessä, jonka voi tehdä seuraavan viikon aikana.