Liikennekasvatuksen vuosikello

Vuosikelloajattelu antaa potkua ja suunnitelmallisuutta liikennekasvatukseen. Vuosikello lähtee siitä, että jokaisella vuosiluokalla on liikennekasvatusta vähintään 4 tuntia lukuvuodessa ja ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita käsitellään ympäri vuoden.

Vuosikello auttaa rytmittämään liikennekasvatusaiheet ajankohtaisesti lukuvuoteen.

Vuosikello helpottaa liikennekasvatussuunnitelman tekoa. Vuosikellossa pohditaan eri luokka-asteilla käsiteltävät liikenneaiheet kerralla, jolloin liikennekasvatukseen saadaan jatkumoa ja eri luokka-asteilla käsiteltyjä samoja teemoja syvennettyä.

Vuosikellotyöpajassa mietitään, mitä aiheita kullakin vuosiluokalla käsitellään, mitä aineistoja tai harjoituksia käytetään ja kuka on vastuuopettaja. Nämä kirjataan tarralapuille, jotka sijoitetaan vuosikellojulisteeseen niin, että kullakin vuosiluokalla käsiteltävät asiat muodostavat oman kehänsä. Alin luokka-aste on lähimpänä vuosikellon keskustaa.

Vuosikelloon koottujen tarralappujen sisältämät aiheet, toteutuksen ja vastuuhenkilöt kootaan lopuksi yhteen, esimerkiksi erilliseen taulukkoon.

Aihepiirit: