Kun ajat, aja

Soveltuvuus ja tavoite

  • Toinen aste: psykologian tai ryhmänohjaajan tunneille.
  • Ymmärtää tarkkaavaisuuden merkitys liikenneturvallisuudelle.

Näin se tehdään

Aloitetaan oppitunti keskustelemalla parin kanssa siitä, mitä kaikkea kahta asiaa ihminen voi arjessa tehdä yhtä aikaa.

  • Onko naisilla ja miehillä eroja, onko nuorilla ja iäkkäimmillä eroa?
  • Minkälaisten asioiden yhdistäminen on vaikeampaa?

Näytetään aiheeseen liittyvä video tarkkaamattomuudesta.

Jatketaan keskustelua kaikki yhdessä:

  • Mitä kaikkea nuoret ovat huomanneet kuljettajien tekevän ajaessaan (huomioita pyöräilijöistä, mopoilijoista, moottoripyöräilijöistä)?
  • Miten tarkkaamattomuutesi vaikuttaa omaan turvallisuuteen liikenteessä? Entä muiden turvallisuuteen?
  • Voiko puuttua kuljettajana toimivan kaverin kännykän käyttöön autossa? Onko se helppoa?

Loppukeskustelu

Käydään läpi faktoja tarkkaamattomuudesta ja siitä, miten ihmisen aivot toimivat. Opettaja voi käyttää apuna Liikenneturvan esitystä tarkkaamattomuudesta ja aiheesta tehtyä lyhyttä videohaastattelua.

Aihepiirit: