Tämän oppimiskokonaisuuden tavoitteina on hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen liikennekasvatuksen avulla. Mukana on toiminnallisuutta, ryhmätyötaitojen opettelua ja kehittämistä.  Oppilasta ohjataan perustiedon hakemiseen eri tienkäyttäjistä.

Turvallisuus ja tarkkaavaisuus

Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi.

Skarppina liikenteessä -kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden kerrata keskeisiä kevyen liikenteen sääntöjä: Skarppina liikenteessä (pdf).

Vinkki: Sääntökertauksen liikennetilannekuvat voidaan kuvata lähiympäristön liikennetilanteista ja tämän kautta kerrata turvalliset toimintatavat tuttuun ympäristöön liitettynä.

Päihteettömyys

Nuori voi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu tekemään valinnan ristiriitaisia tunteita herättävään asiaan. Valintatunneli-tehtäväkokonaisuuden avulla nuori asetetaan rooliin, jossa hän puolustaa omaa näkemystään toisille. Päätöksentekoon vaikuttavat myös muiden ihmisten mielipiteet.

Jatkotehtävänä voidaan toteuttaa Ennakoitu katumus. Tehtävään kuuluvien kysymysten käsittelyyn voidaan liittää videoinnit tilanteesta ja siihen liittyvistä tunteista.

Mopoilu

Onnettomuustarinoiden avulla voidaan ottaa keskusteltavaksi liikenteen vaara- ja riskitekijöitä. Mopoilijoiden onnettomuustarinoiden avulla voidaan pohtia myös virittämisen vaaroja.

Valittu onnettomuustarina voidaan toteuttaa myös itse tuotettuna videona ryhmän kanssa.

Vinkki: Apple-tuotteilla voidaan tässä yhteydessä käyttää hyväksi esimerkiksi Morfo-ohjelmaa, jonka avulla voidaan tehdä tietoisku mopoilusta.

Jalankulku ja pyöräily

Jalankulku ja pyöräily voidaan ottaa käsittelyyn Onnettomuustarinoiden ja Skarppina liikenteessä -sääntökokonaisuuksien avulla. Onnettomuustarinoiden purkamiseen voidaan liittää ryhmän tuottamat videotallenteet onnettomuustilanteesta tai haastavasta sääntötilanteesta.