Koulumatkani

Oppimiskokonaisuuden kuvaus

Koulumatkani-kokonaisuus alkaa oppilaan kuvauksella omasta koulumatkastaan. Oppilaat havainnoivat ja tutkivat omaa koulumatkaansa joko yksin tai yhdessä samalta suunnalta tulevien kavereiden kanssa. Havaintoja tehdään sen mukaan, millä tavalla oppilas pääsääntöisesti kulkee koulumatkansa (jalan, pyörällä tai jonkun kyydissä). Havainnot esitellään piirroksena, selostuksena, videona, kuvaesityksenä tai muulla valitulla tavalla.

Koulumatkani-kuvausta täydennetään vielä valitusta näkökulmasta erilaisten tehtävien tai osasten pohjalta. Katso näihin liittyvät vinkit sivun oikeasta palstasta.

Koulumatkani voisi olla jopa koko lukuvuoden kestävä teema.

Näkökulmia voivat olla koulumatkani

  • liikenneturvallisuus.
  • liikkumisvalinnat.
  • kokemuksena.
  • osana yhteiskuntaa.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet kaikille luokka-asteille

Tavoitteena on perehtyä jokaisen oppilaan omaan koulumatkaan. Kokonaisuudessa painottuvat laaja-alaisen osaamisen (L3) tavoitteet: itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, turva-ja suojavälineiden käyttö sekä omien tietojen ja taitojen kehittäminen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Toteutus ja dokumentointi

Oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa lyhyenä tiiviinä työskentelynä tai pidemmälle ajalle hajautettuna. Se mahdollistaa erilaisten, myös monimediaisten tuotosten tekemisen. Toteutusta ja dokumentointia suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Toteutustapa voi olla piirros, seinälehti, tarina, karttaesitys, video, kirjanen, sähköinen kirja, kuvaesitys, blogi, haastattelu jne.