Soveltuvuus

  • Luokat 5-6.

Kuvaus

Koulumatkani liikkumisvalinnat -näkökulma kannustaa oppilasta liikkumaan kouluun mahdollisimman usein omin voimin: jalan tai pyörällä. Tämän ansiosta oppilas pystyy ymmärtämään omien liikkumisvalintojen ja terveydentilan välisiä yhteyksiä sekä pohtimaan, kuinka liikkumisen valinnat vaikuttavat kestävään kehitykseen.

Näkökulma täydentää aiemmin tehtyä kuvausta oppilaan omasta koulumatkasta. Oppilas liittää omaan koulumatkakuvaukseensa selvityksen itsestään liikkujana ja asettaa itse itselleen viisaan liikkumisen tavoitteet.

Näin se tehdään

1. Oppilaalla on valmiina kuvaus omasta koulumatkastaan.

2. Anna oppilaalle pohdittavaksi esimerkiksi alla olevat kysymykset aiheesta "Miten liikkumisvalinnat vaikuttavat koulumatkaani?".

  • Miten kuljen? (jalan, pyörällä, koulukuljetuksessa, huoltajien kyydissä)
  • Mitkä asiat vaikuttavat liikkumisvalintoihin?
  • Mikä innostaa omin voimin kulkemiseen?

3. Tehkää kooste luokan liikkumisvalinnoista.

4. Jos aihe innostaa oppilaita, voitte keksiä luokan sisäisen liikkumishaasteen.

Oppilaita aktivoivia toiminnallisia tehtäviä liikkumisvalinnoista

Selvitä liikkujatyyppisi HSL:n kulkutapalaskurilla

Laskurilla voidaan selvittää liikkujatyyppi koulu- tai työmatkoilla sekä muilla matkoilla. Muutaman taustakysymyksen avulla laskuri vertaa vastauksia HSL:n liikkumistutkimuksessa saatujen vastausten tuloksiin. Vertaillaan luokan liikkujatyyppikuvauksia. Onko mahdollisuuksia muutokseen? Klikkaa HSL:n kulkutapalaskuriin.

Matkavertailu

Vertaillaan matka-aikaa, kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä eri kulkumuodoilla. Klikkaa 5.-6.-luokkalaisten matkavertailuun (HSL, pdf).

Viisaan liikkumisen hyödyt -draamaharjoitus

Opitaan draaman keinoin, miten kestävät kulkutavat vaikuttavat muun muassa hyvinvointiin. Klikkaa Viisaan liikkumisen hyödyt -draamaharjoitukseen (HSL, pdf).

Koulujen kilometrikisa

Koulujen Kilometrikisan idea on, että kilometrejä kerätään luokalle. Luokan polkijoiden yhteenlasketut kilometrit jaetaan osallistujien määrällä. Kilometrikisan etusivulta luokat voivat seurata sijoittumistaan muiden samassa sarjassa polkevien kanssa. Klikkaa kilometrikisaan

Pyörällä kouluun -päivä

Pyöräilyyn kannustava päivä voi olla valtakunnallinen Pyörällä kouluun päivä 10.5. tai joku muu päivä kevään kuluessa. Teemapäivää viettämällä halutaan kannustaa koulumatkapyöräilyyn. Sivustolta löytyy vinkkejä päivän tapahtumiin. Haastetaanko muita luokkia tai koko koulu osallistumaan Pyörällä kouluun -päivään? Sivustolta löytyy pyöräily ja kulttuuri -osio, jossa on esitelty pyöräilykirjallisuutta, -elokuvia sekä -musiikkia. Klikkaa Pyörällä kouluun -sivustolle: www.pyorallakouluun.fi

Arkiliikenteen päästölaskuri, HSL

Arkiliikenteen hiilidioksidilaskurilla lasketaan viikon arkipäivien (ma-pe) liikkumisen päästöt. Verrataan tulosta tutkittuun tietoon ja tavoitteisiin. Klikkaa HSL:n päästölaskuriin.

Testaa liikutko riittävästi, UKK- instituutti

UKK-instituutin liikuntapiirakka -sovelluksella voit testata, liikutko terveytesi kannalta riittävästi. Kuinka paljon liikuntaa saat kulkemalla koulumatkoilla jalan tai pyörällä? Oppilaat voivat laskea, kuinka monta minuuttia koulumatkat lisäävät päivittäistä liikuntaa. Tuloksia voi verrata liikuntasuosituksiin. Oppilaat voivat laskea, paljonko askeleita koulumatkalla tulee. Klikkaa sovellukseen.

Taustatietoa: Koulutie on tärkeä matka koko elämän kannalta. Koulumenestys, jaksaminen ja keskittymiskyky oppitunneilla paranevat, kun koulumatkasta edes osan taittaa kävellen tai pyörällä. Hyvinvointimme rakentuu liikunnalliselle arjelle. Liikunnallinen elämäntapa opitaan jo lapsena. Lasten liikuntasuositus on vähintään kaksi tuntia päivässä. Kun edes osan koulumatkasta kulkee omin voimin, tulee liikuntaa lähes huomaamatta. Koulumatkoillaan lapsi paitsi harjoittelee liikennetaitoja ja liikenteessä käyttäytymistä, myös saa liikuntaa ja elämyksiä. Mitä vähemmän koulun lähistöllä pyörii autoliikennettä, sitä parempi on koulun liikenneympäristön turvallisuus. Liikenteen haitalliset lähipäästöt aiheuttavat hengitystieinfektioita ja pahentavat astman oireita, joten autoliikenteen rauhoittaminen koulun lähellä vähentää lasten altistumista päästöille.