Soveltuvuus

  • Luokat 3-6.

Kuvaus

Koulumatkani kokemuksena- näkökulman avulla oppilas pystyy tekemään havaintoja oman koulumatkan varrelta ja miettimään niitä elämyksellisyyden kautta. Tämän näkökulman avulla oppilasta kannustetaan kulkemaan koulumatkaa omin voimin.

Näkökulma täydentää aiemmin tehtyä kuvausta oppilaan omasta koulumatkasta. Elämyksellistä näkökulmaa voidaan työstää joko yksin tai ryhmässä, saman koulureitin jakavien tai valitun moniaistisen elementin mukaan.

Näin se tehdään

1. Oppilaalla on valmiina kuvaus omasta koulumatkastaan.

2. Seuraavaksi koulumatkaa pohditaan elämyksellisyyden kautta valitsemalla yksi tai useampi moniaistinen elementti.

Pohdittavat moniaistiset elementit, joista valitaan joko yksi tai useampi elementti:

  • Äänet: Miltä koulumatka kuulostaa äänimaisemana?  Onko joku ääni, jonka hän kuulee jokaisella matkalla?
  • Tuoksut: Miltä koulumatkalla tuoksuu? Missä kohdassa pidätät hengitystä? Missä kohdassa huulesi hymyävät ihanasta tuoksusta?
  • Muut liikkujat: Onko koulumatkalla hetki, jossa kohtaat aina saman ihmisen? Keitä muita koulumatkan aikana voi nähdä?
  • Vuorovaikutus: Minkälaista vuorovaikutusta koulumatkalla on: moikataanko suullisesti, katseella tai nostetaanko kättä? Miltä se tuntuu?
  • Vuodenajat: Muuttuuko koulumatka vuodenajan mukana? Miten ja miksi?
  • Säätila: Muuttuuko koulumatka sään mukana? Tuntuuko se erilaiselta, jos aurinko paistaa tai vettä sataa?
  • Oma tila: Muuttuuko koulumatka, jos on kiire kouluun? Jos kulkee yksin tai kavereiden kanssa?

3. Kun elementti on sovittu oppilaan tai luokan kanssa, havainnoidaan ja tarkastellaan omaa koulumatkaa edelleen sen avulla.

4. Jaetaan kokemukset muille ja pohditaan, mitä uusia asioita elämyksellinen näkökulma toi koulumatkoihin?