Koulumatkalla

Tavoitteena on perehtyä jokaisen oppilaan omaan koulumatkaan. Kokonaisuudessa painottuvat laaja-alaisen osaamisen (L3) tavoitteet

  • itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä
  • turva- ja suojavälineiden käyttö sekä
  • omien tietojen ja taitojen kehittäminen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Koulumatkalla-kokonaisuus voidaan toteuttaa lyhyenä tiiviinä työskentelynä tai pidemmälle ajalle hajautettuna.

Koulumatkalla voisi olla jopa koko lukuvuoden kestävä teema.

Opettaja valitsee kokonaisuuteen erilaisia tehtäviä, jotka parhaiten sopivat omalle ryhmälle. Koulumatkalla-kokonaisuus mahdollistaa erilaisten tuotosten tekemisen. Tuotos voi olla piirros, seinälehti, video, kuvakollaasi jne. Koulumatkalla-teeman parissa voidaan toimia myös isompien oppilaiden tukemana (kummitoiminta).