Kiperä kävely

Soveltuvuus ja tavoite

  • Perusopetus: luokat 3-6. Soveltuu myös luokille 7-9.
  • Havainnollistetaan, miten kahden tai useamman toiminnon yhtäaikainen tekeminen (esim. kännykän käyttö liikenteessä) vaikuttaa suoritukseen. Tarkkaamattomuus liikenteessä tarkoittaa huomion kiinnittymistä muuhun kuin liikenteessä liikkumiseen. Puhelu, pelaaminen tai tekstaaminen vie lapsen/nuoren huomiota liikenteessä ja liikenteen seuraaminen herpaantuu.

Näin se tehdään

Valitaan kolme oppilasta, joista yksi toimii ajanottajana, yhdellä oppilaalla on kolme kirjainkorttia ja yhdellä oppilaalla liikennemerkkien kuvat. Tehtävän suorittaa 2-5 oppilasta ja muut toimivat tarkkailijoina. Jokainen kävelee reitin mahdollisimman nopeasti kaksi kertaa, ja jokaiselta otetaan aika. Ensimmäisellä kerralla suoritusta ei häiritä.

Toisen kävelykerran aikana kävelijälle näytetään alkuvaiheessa kirjainkortti, josta hänen täytyy keksiä mahdollisimman monta kyseisellä kirjaimella alkavaa sanaa (esim. tytön tai pojan nimi, valtio, kasvi, automerkki, jne.). Matkan aikana kävelijälle näytetään myös yhtä liikennemerkkiä. Kirjaimen näyttäjä ja liikennemerkin näyttäjä ovat radan eri puolilla. Maalissa tarkistetaan aika, kysytään mikä oli liikennemerkki ja kuinka monta nimeä ehti luetella (tarkkailijat laskevat näitä).

Loppukeskustelu

Keskustellaan siitä, miten monen asian yhtäaikainen tekeminen tai huomioiminen vaikutti kävelysuoritukseen.

  • Oliko tehtävä haastava, mikä oli vaikeinta?
  • Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen?
  • Mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa keskittymisen herpaantumiseen liikenteessä?
  • Onko liikenteessä keskittymisen herpaantuminen yleistä oppilaiden mielestä?
  • Mitä kaikkea keskittymisen herpaantumisen myötä voi liikenteessä jäädä huomaamatta?
  • Onko sinun tarkkaavaisuutesi häiriintynyt liikenteessä? Miten?