Liikenneympäristö

Soveltuvuus ja tavoite

  • 1. luokka.
  • Ymmärtää, ettei liikenneympäristö ole leikkipaikka.
  • Oppia jalankulkijan paikka liikenteessä.
  • Tunnistaa liikennemerkkejä.

Näin se tehdään

Nimetään yhdessä kuvasta liikenneympäristön kohteita. Kuvasta löytyvät ainakin jalkakäytävä, suojatie, puisto ja alikulkukäytävä. Onko näitä koulumme lähellä?

Opetuskeskustelun aiheita

  • Kenen oman koulumatkan varrella on puisto/leikkikenttä/suojatie/jalkakäytävä/ alikulkukäytävä?
  • Missä saa leikkiä, missä ei?
  • Jalankulkijan paikka maantiellä. Siellä, missä ei ole jalkakäytävää eikä pyörätietä jalankulkijan on turvallisinta kulkea ajoradan vasenta reunaa. Silloin hän näkee vastaantulevat autot ja voi varoa niitä paremmin.
  • Jalankulkijan paikka jalkakäytävällä ja kevyen liikenteen väylällä.

Tunnistetaan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkki. Mietitään, mitä ohjeita se antaa jalankulkijalle.

Jos oppilaiden koulumatkoilla on yhdistettyjä jalkakäytäviä tai pyöräteitä, keskitytään opetuksessa niihin.

Loppukeskustelu

Oletteko kotona sopineet koulumatkaan liittyvistä asioista? Onko reitti jo kaikille tuttu?
Tuletko omin voimin? Saattaako joku?