Yhteiskunnan poikkeustila on sulkenut kouluja, ja poikkeusjärjestelyt vaativat sopeutumista sekä opettajilta, oppilailta että vanhemmilta. Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä osana koulujen opetussuunnitelmaan, ja siitä kannattaa pitää kiinni myös vaikeampina aikoina.

Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille runsaasti materiaalia ja toimintavinkkejä liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Lähes kaikki monipuolisista harjoituksista soveltuu mainiosti kotiympäristössä tehtäviksi, joko itsenäisesti tai huoltajan tuella.

Etäopetukseen sopeutuminen käy kaikilta osapuolilta helpommin, kun tarjolla on valmiita tehtäväpaketteja oikealle kohderyhmälle suunnattuna. Katso monipuoliset toimintavinkit ja helposti käyttöön otettavat materiaalit kaikille luokka-asteille alta. Vinkkejä kannattaa hyödyntää myös tilanteen normalisoiduttua.

Liikenneturvan vinkit etäopiskeluun