Näkymättömästä loistavaksi

Lasten omat oivallukset ovat paras lähtökohta liikennekasvatukselle. Eräänä keväänä perhepäivähoidon lapset ihmettelivät, mikä auringon loisteessa häikäisee silmiä niin kovin kun valojakaan ei näkynyt. Toppapukujen heijastimethan ne. Lapset innostuivat tästä hurjasti. Pakkohan siihen on kasvattajan tarttua! Siitä syntyi tämä toimintaidea.

Tavoite: Konkretisoida heijastimien merkitys lapsille ja kannustaa lasten omien oivallusten kautta heijastimen käyttöön.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus ja alakoulut. Toimintaidea sopii toteutettavaksi myös ihan pienten lasten kanssa.

Tarvikkeet: Lamppuja ja heijastimia.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

 1. Kiinnittäkää lasten kanssa huomiota ulkovaatteiden heijastaviin osiin ja pohtikaa yhdessä, miksi niitä on kiinnitetty vaatteisiin ja mitä niillä tavoitellaan.
 2. Tutkikaa yhdessä lasten/oppilaiden ulkovaatteita ja heijastimia. Varmistakaa, että loistavathan kaikki lapset pimeässä?
 3. Valokuvatkaa ulkovaatteissa olevia heijastavia yksityiskohtia auringonvalossa, hämärässä huoneessa sekä ihan pimeässä esimerkiksi kännykän tai tabletin kameralla.
 4. Tutkikaa yhdessä lasten kanssa kuvia ja keskustelkaa siitä, miksi heijastimen käyttö on tärkeää.
 5. Pyydä lapsia/oppilaita myös kotona yhdessä vanhempien kanssa valokuvaamaan erilaisia heijastimia erilaisissa valaistuksissa. Näin voidaan samalla laajentaa keskustelua heijastimen käytön tärkeydestä koteihin ja muistuttaa vanhempia siitä, että heidän oma esimerkkinsä on tärkeä malli lapsille.

Idean luonut: Satu Kuivanen, perhepäivähoitaja, Lappeenranta

Heijastinbongaus

Tavoite: Tutkia erilaisia heijastimia ja sitä, minkälaisia eroja erilaisilla heijastimilla ja heijastavilla tuotteilla on.             

Kohderyhmä: 1.-3. lk.

Tarvikkeet:

 • Erilaisia heijastimia ja heijastavia tuotteita, tarroja, kankaita jne.
 • Taskulamppu
 • Heijastinten kiinnittämiseen teippiä, hakaneuloja, lankaa tms.
   

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

 1. Oppilaat tuovat kotoaan erilaisia heijastimia ja heijastavia tekstiilejä. Jos on mahdollista, niin oppilaiden kanssa tehdään myös itse heijastavia tuotteita esim. heijastinlangasta, silitettävästä heijastinmateriaalista tai tarrapintaisesta heijastinkalvosta.
 2. Tutkitaan erilaisia heijastimia luokassa ja luokitellaan niitä ominaisuuksien mukaan. Nimetään heijastimet esim. numeroin.
 3. Tehdään hypoteesi siitä, mitkä heijastimet ovat hyvin heijastavia ja mitkä eivät välttämättä heijasta kovin hyvin. Jos hypoteesi tehdään koko ryhmän kesken, niin oppilaiden arvioinnit voi merkitä jotenkin heijastimiin tai vaihtoehtoisesti voidaan tehdä taulukko, johon jokainen merkitsee oman arvionsa.
 4. Heijastimet viedään pimeään tilaan ja ripustetaan/kiinnitetään ne näkyville paikoille. Merkitään heijastinten sijainti huoneessa valmiiseen pohjapiirrokseen.
 5. Oppilaat saavat mennä pareittain/pienessä ryhmässä pimeään tilaan taskulampun kanssa. Sovitaan yhdessä paikka, josta taskulampun valo kohdistetaan ja tutkitaan, miten erilaiset heijastimet ja heijastavat tuotteet palauttavat valon ja erottuvat. Kirjataan ylös oppilaiden havainnot ja erityisesti se, mitkä heijastimet erottuivat hyvin.
 6. Kun kaikki ryhmät ovat tehneet tehtävän, keskustellaan havainnoista.
 7. Lopuksi voidaan järjestää näyttely hyvistä heijastimista koulun käytävälle. Näyttelyn yhteyteen voi laittaa tietoa siitä, mihin heijastin tulisi ripustaa ja millainen on hyvä heijastin.

Idean luonut: Luokanopettaja Mia Jussila, Hyökkälän koulu, Tuusula

Tutustu myös: Katso videolta, miten heijastimen tehon voi testata taskulampulla

Liikenneturva järjesti syksyllä 2018 erityisesti esi- ja alkuopetuksen opettajille ja ohjaajille suunnatun ideakilpailun. Kilpailun tavoitteena oli kannustaa opettajia pohtimaan turvallisen kävelyn ja pyöräilyn tukemista koulussa. Lisäksi haluttiin koota ja jakaa hyviä ja käytännössä toimiviksi todettuja ideoita turvallisen pimeällä liikkumisen sekä heijastimen käytön edistämiseksi.