Soveltuvuus

  • Luokat 1-2.

Kuvaus

Haastava paikka koulumatkallani- näkökulman tarkoituksena on auttaa oppilasta tekemään erilaisia havaintoja omasta koulumatkastaan ja ennen kaikkea tukea itsenäistä liikkumista. Näkökulma pyrkii tuomaan oppilaiden kokemuksia koulumatkojen turvallisuudesta opettajan ja muiden aikuisten tietoon sekä löytämään turvallisia toimintatapoja haastavaksi koettuihin paikkoihin.

Näin se tehdään

Aloituskeskustelu: Pohditaan yhdessä, miten jokainen kulkee oman koulumatkansa?

  • Aloituskeskustelun tukikysymyksiä: Kuka kulkee jalan? Kuka tulee pyörällä? Ketkä kulkevat koulumatkat koulukuljetuksella? Tuletko aikuisen seurassa?
  • Keskustelun ohjaamista kohti haasteita tukikysymyksiä: Mikä on koulumatkasi haastavin/vaarallisin/tarkkuutta vaativa/vaikea paikka?

Tehtävä: Ohjataan oppilas miettimään oman koulumatkaansa haasteita piirtäen.

  • Tehtävänanto: Palauta mieleesi, mikä on koulumatkasi haastavin, vaarallisin, tarkkuutta vaativa tai vaikea paikka? Piirrä se. Kun piirrät, mieti myös miksi paikka tuntuu juuri tältä?
  • Viereisestä linkistä löydät inspiraatiota ja tarkemmat ohjeet piirrostehtävän välineisiin ja tekemiseen.

Koonti: Ryhmitellään oppilaiden piirrokset koetun haasteen mukaan.

  • Ryhmittelyvinkkejä: tien ylittäminen, liikkujan paikka väylällä, erilaiset näköesteet, muut kulkijat, jne.

Tehtävä: Turvallisten toimintatapojen luominen yhdessä ja niiden esittely muille.

  • Tehtävänanto: Koottujen piirrosten ja tilanteiden pohjalta voitte yhdessä lähteä pohtimaan ratkaisua näihin tilanteisiin, jotta niissä olisi turvallisempi liikkua. On tärkeää myös harjoitella yhdessä liikkumista näissä tilanteissa ja katsoa, miten toimintaohjeet toimivat. Tämän voi toteuttaa yhteisen retken tai koulun lähellä olevan suojatien ylittämisharjoitusten avulla.
  • Tehtävän tulokset voi esittää koulun tapahtumissa, juhlissa tai vanhemmille yhteisesti valitulla tavalla.