Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu.

Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua: ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä. Lasten ja nuorten kanssa on erityisen tärkeää pohtia arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin. Lasten ja nuorten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla.

Opetussuunnitelmassa kävelyssä ja pyöräilyssä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen linkittyy erityisesti laaja-alaisen osaamisen osa-alueista erityisesti 'Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot' -osioon.

Lue lisää liikennekasvatuksesta opetussuunnitelmassa.

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteet

  • Kannustaa oppilaita kävelemään ja pyöräilemään edellytysten ja mahdollisuuksien mukaisesti sekä vahvistaa myönteisiä asenteita kävellen ja pyörällä liikkumista kohtaan.
  • Vahvistaa oppilaiden taitoja liikkua turvallisesti kävellen ja pyörällä omassa lähiympäristössä.
  • Kiinnittää huomiota myönteiseen vuorovaikutukseen sekä oman toiminnan vaikutusten arviointiin erityisesti jalan ja pyörällä liikuttaessa. Kun toimimme kohteliaasti ja muita ajatellen liikenteessä, lisäämme sekä omaa että muiden turvallisuutta.
  • Innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi opetuksessa.

Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle kouluissa ja oppilaitoksissa. Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja ja toimintaideoita voi käyttää pieninä osina pitkin lukuvuotta. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello on myös käyttökelpoinen ja helppo työkalu liikennekasvatuksen sisällyttämiseksi opetukseen kouluaineesta riippumatta. Vuosikelloajattelu antaa suunnitelmallisuutta liikennekasvatukseen.

Tutustu materiaaleihin ja valitse omalle oppitunnillesi sopiva toimintavinkki. Toimintavinkit on jaoteltu kouluasteen mukaan. Materiaaleja voi hyvin soveltaa myös muille kouluasteille. Esimerkiksi perusopetuksen luokkien 7-9 materiaaleja voi hyvin käyttää toisella asteellakin.

Vinkki:

Katso myös vuoden 2017 liikenneturvallisuusviikon materiaalit.