TILLFÄLLIGT SLUT. Handböcker förnyas p.g.a. den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Innehåller de väsentligaste trafikreglerna för gående och cyklister. Handbok med 16 sidor.