Alla använder cykelhjälm -affisch

Alla använder cykelhjälm -affisch

Storlek 50 cm x 70 cm.

Barn i bil -broschyr

Språk svenska/finska. Storlek B5. Paino 15 g.
Barn i trafiken -folder

Barn i trafiken - handbok för föräldrar till 4-åringar

TILLFÄLLIGT SLUT. Skickas endast till rådgivningsbyråer. Handbok är riktad till småbarnsföräldrar. Genom många tydliga exempel visas hur trafikfostran kan integreras i barnets vardag i olika åldrar. 12 sidor.

Barn i trafiken - Pysselhäfte för barn

Skickas endast till rådgivningsbyråer. 16 sidor.
Barn i trafiken -affisch

Barn i trafiken -affisch

Bilförare - respektera övergångsställen

Bilförare - respektera övergångsställen (andra sidan 'Fotgägare - skärpt vid övergångsstället'). Storlek B6.

Bra grepp när du går -infokort

Hur kan fotgängaren på ett avgörande sätt minska risken för att halka omkull. Infokort. Storlek B6.
Brev till föräldrar

Brev till föräldrarna

Under våren ordnar många skolor en introduktionsdag för barnen som börjar skolan under hösten och deras föräldrar. Trafikskyddet hoppas att broschyren Brev till föräldrarna delas ut i samband med introduktionsdagen. I broschyren uppmärksammas träning av skolvägen och hur riskerna i trafiken kan minskas samtidigt som barnets närmiljö utvidgas. Kommuner och skolor kan beställa behövligt antal broschyrer Brev till föräldrarna från Trafikskyddet på gratis. Storlek A4, 2 sidor.

Cykelhjälm-infokort

Information om cykelhjälmens betydelse och råd hur man kan spänna fast hjälmen. Språk svenska/finska. Storlek B6.

Cykellykta-affisch

TILLFÄLLIGT SLUT. Storlek A3.

Cykellykta-infokort

Infokort. Språk svenska/finska. Storlek B6.

Fotgägare - skärpt vid övergångsstället

Fotgägare - skärpt vid övergångsstället (andra sidan 'Bilförare - respektera övergångsställen'). Storlek B6

Körning i rondell.

Hur kör man i rondell?

Lämna spelrum -handbok

TILLFÄLLIGT SLUT. I detta häfte behandlas saker som är förknippade med en trygg körning utgående från den undervisning som kurserna i förutseende körning gett. 36 sidor.

Mätsticka affisch

Med den för rådgivningen och daghemmen ämnade mätstickan kan man tillsammans kolla om barnet behöver en säkerhetsanordning under bilfärden. Mätskalan 50-135 cm. Storleken på affischen 51 x 150 cm.

Reflex

Infokort. Storlek B6.

Seniorbilistens självvärdering -handbok

En hanbok för seniorbilister som innehåller bl.a 27 frågor, med vilkas hjälp föraren kan värdera sin egen förmåga att klara sig i trafiken.

Sjukdomar, läkemedel och äldre personers funktionsförmåga i trafiken -handbok

Handboken innehåller information om hur sjukdomar och läkemedel påverkar körförmågan och allmänt förmågan att röra sig säkert i trafiken. I handboken finns också tips på hur man kan hålla upp förmågan att röra sig tryggt och säkert i trafiken.
Svart bälte -affisch

Svart bälte -affisch

Storlek 50 cm x 70 cm.
Syns i mörkret - affisch

Syns i mörkret -affisch

Storlek 50 cm x 70 cm.
Säkerhet på fritiden -handbok

Säkerhet på fritiden

Säkert på fritiden (för 10-14 åringar)

Säkert till fots och med cykel -affisch

TILLFÄLLIGT SLUT. Storlek 50x70cm.
Till fots och med cykel -frågesport

Till fots och med cykel -frågesport

TILLFÄLLIGT SLUT. Ett kort frågesport om väjningsreglerna. Bra tillägg för Till fots och med cykel -handbok. Storlek B5.

Till fots och med cykel -frågesport II

TILLFÄLLIGT SLUT. Ett kort frågesport om väjningsreglerna. Bra tillägg för Till fots och med cykel -handbok. Storlek B5. Språk svenska/finska. Ett kort frågesport om väjningsreglerna. Bra tillägg för Till fots och med cykel -handbok. Storlek B5.

Till fots och med cykel -handbok

TILLFÄLLIGT SLUT. Handböcker förnyas p.g.a. den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Innehåller de väsentligaste trafikreglerna för gående och cyklister. Handbok med 16 sidor.