Ikäihmiset voivat itse toimia saadakseen turvallisen liikenneympäristön. Ikäihmisellä on oikeus liikkua liikenteessä turvallisesti. He tuntevat itse parhaiten omat liikkumistarpeensa ja liikkumisensa ongelmat. Tätä tietoa tulee aktiivisesti tarjota liikkumisympäristöstä vastaaville viranomaisille. Katso toimintamalleja ja vinkkejä.