Ikäkuljettajan itsearviointilomake

Lomake sisältää 27 kysymystä. Kysymykset ovat samat kuin Ikäkuljettajan itsearviointioppaassa. Koko A3.

Ikäkuljettajan itsearviointiopas

Opas sisältää 15 kysymystä, joiden avulla kuljettaja voi arvioida liikenteessä selviytymistään. Lisäksi lukija voi testata 12 kysymyksen avulla, onko kuljettajan syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Vihkosta saa myös ohjeita turvalliseen autoiluun. Sivuja 32. Koko B6.
kuva Liikenneturvan Auton turvatekniikka -esitteestä

Miten turvallisella autolla kuljet? -esite

Esitteen sisällöstä lukijalle muodostuu yleiskuva auton tärkeimmistä turvallisuustekijöistä sekä uusimmasta turvatekniikasta.

Pitoa jalankulkuun -opaskortti

Kieli suomi/ruotsi. Koko B6.
Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä oppaan kansikuva

Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä

Opas sisältää kattavasti tietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksesta ajokykyyn sekä yleisemmin liikenteessä liikkumiseen. Oppaassa on myös vinkkejä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen ja turvalliseen liikkumiseen liikenteessä.

Toimintamalli vaaranpaikkakartoituksen tekemiseksi

Ikäihmiset voivat itse toimia saadakseen turvallisen liikenneympäristön. Ikäihmisellä on oikeus liikkua liikenteessä turvallisesti. He tuntevat itse parhaiten omat liikkumistarpeensa ja liikkumisensa ongelmat. Tätä tietoa tulee aktiivisesti tarjota liikkumisympäristöstä vastaaville viranomaisille. Katso toimintamalleja ja vinkkejä.

Vaaranpaikkakartoituslomake

Tämän lomakkeen avulla yritetään selvittää asuinalueesi liikenneympäristön vaaranpaikkoja. Tarkoituksena on poistaa mahdolliset ongelmat, joiden vuoksi liikenteessä liikkuminen ei ole turvallista.