Erityisesti alamäessä nopeus nousee helposti liian suureksi ja seurauksena on hallinnan menetys ja kaatuminen. Tavallista on myös törmäys muihin tielläliikkujiin sekä kaatuminen tienpinnan epätasaisuuksien takia.

Kypärä on tärkein suojavaruste

Valtaosa rullaluistelijoiden pää- ja aivovammoista voitaisiin välttää kypärää käyttämällä. Rullaluisteluun tarkoitetulta kypärältä edellytetään samoja suojaominaisuuksia kuin pyöräilykypärältäkin. Pyöräilykypärä soveltuu siis hyvin myös rullaluisteluun. Pelkästään luisteluunkin tarkoitettuja kypäriä on saatavilla.

Kolmannes rullaluistelijoiden vammoista on rannevammoja. Ne syntyvät, kun luistelija kaatuessaan ottaa käsillään vastaan. Ranteet eivät kestä ihmisen painon aiheuttamaa kuormitusta ilman kunnollisia rannesuojia. Oikein varustautuneella rullaluistelijalla on suojaus myös kyynärpäissä ja polvissa. Kaikissa hyväksytyissä ja testatuissa turvavarusteissa on CE-merkintä.

Jarrutusmatka pitenee nopeuden kasvaessa

Rullaluistelun aakkosia on turvallisinta opetella muulta liikenteeltä suljetuilla tasaisilla alueilla. Pujotteluradalla oppii nopeasti tasapainoisen etenemisen ja käännökset. Luistelu on hyvä aloittaa kokeneemman luistelijan opastuksella tai alkuopetuksen voi hankkia kurssilta.

Ennen luistimilla muun liikenteen sekaan sujahdusta on jarrutus hallittava rutiininomaisesti ja hallitusti. Kantajarrutuksen harjoittelu kannattaa aloittaa hiljaisessa vauhdissa ja muistaa, että jarrutusmatka pitenee nopeuden kasvaessa.

Rullaluistelijan paikka liikenteessä

Rullaluistelija rinnastetaan jalankulkijaan, joten rullaluistelijan paikkaa liikentessä koskevat samat pelisäännöt kuin jalankulkijaakin. Rullaluistelija ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa muille jalankulkijoille. Yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä rullaluistelija käyttää yleensä väylän jompaakumpaa reunaa - mieluiten oikeaa. Hitaammat kulkijat ohitetaan vasemmalta.

Jos jalkakäytävää ei ole tai siellä ei voi luistella turvallisesti, laki ohjaa rullaluistelijan pyörätien tai ajoradan reunaan. Ajoradalla rullilla luistellaan ensisijaisesti vasemmassa reunassa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa.

Rullaluistelua kannattaa välttää pimeällä, sillä onnettomuusriski kasvaa valoisaan aikaan verrattuna huomattavasti. Katulamputkaan eivät aina takaa riittävää valaistusta havaita pieniä kivensiruja ja tienpäällysteen koloja, jotka kaatavat luistelijan helposti. Pimeällä luistelevan on varustauduttava heijastimin, lamppu avittaa havainnointia.

Aihepiirit: