Navigaattorin hankkiminen

Navigaattorin hankinnassa, kannattaa

  • suosia isoa näyttöä ja helppokäyttöistä laitetta
  • varmistaa, että laitteessa on ääniopastus
  • vertailla eri valmistajien karttapohjien kattavuutta ja
  • miettiä kiinnitysmahdollisuuksia oman automallin kannalta.

Navigaattorin sijoittamisessa oltava huolellinen.

Navigaattori ei saa peittää tai haitata kuljettajan näkyvyyttä. Laitetta tulisi pystyä katsomaan mahdollisimman vähäisellä katseen siirtämisellä. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa navigaattorin käytöstä ajon aikana.

Navigaattorilaitteen on oltava asianmukaisesti kiinnitetty, jotta se ei irtoa ajon aikana tai törmäyksessä. Navigaattoria ei myöskään tule sijoittaa auton turvatyynyjen tielle.

Harjoittelu auttaa navigaattorin käytössä

Navigaattorin ohjelmointi ja käyttötesti on suoritettava ennen ajoon lähtöä. Käytön opetteleminen kannattaa tehdä itselle tutussa ympäristössä, jotta tietää, minne on menossa eikä huomio kiinnity laitteeseen. Testaus on turvallisinta suorittaa aluksi hiljaisessa liikennevirrassa.

Älä käytä laitetta ajon aikana. Pysäytä ajoneuvo, jos joudut tekemään muutoksia reittiin.

Navigaattori ei tunnista liikennetilanteita eikä liikenteen ohjausta. Kuljettaja on vastuussa ajotapahtumasta eikä laitteen antamia ohjeita pidä noudattaa sokeasti.

Häiriötilanteen sattuessa on syytä jatkaa ajamista. Jos navigaattorin opastamalta reitiltä ajaa harhaan, ei pidä hätääntyä, vaan ajaa eteenpäin kunnes laite on etsinyt uuden reitin. Mikäli laite jää pysyvään häiriötilaan, pysähdy liikennetilanteen salliessa esim. levähdyspaikalle.

Vaikka navigaattorin käytöllä on turvallisuutta lisääviä vaikutuksia, väärinkäytettynä kuljettajaa kuormittava laite on aina turvallisuusriski.

 

Aihepiirit: