Vältä vaikeasti ennakoitavaa käyttäytymistä

Näkövammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. Suomessa on arviolta 80 000 näkövammaista ihmistä. Heistä sokeita on noin 10 000 ja loput eri tavoin heikkonäköisiä. Näkövammaisista valtaosa eli noin 80 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Nuorten ja lasten osuus on noin 5 prosenttia.

Valkoinen keppi on sokeille tai näkövammaisille tarkoitettu liikkumisen apuväline, jolla sen käyttäjä voi tunnistaa tiellään olevat esteet. Valkoinen keppi toimii myös merkkinä muille liikenteessä oleville henkilön näkövammasta tai sokeudesta.

Valkoista keppiä suositellaan käytettäväksi ns. heiluritekniikalla eli liikuttamalla keppiä puolelta toiselle edessä. Jalankulkijoiden on tärkeää pitää tämä mielessään välttyäkseen kompastumasta näkövammaisen keppiin.

Näkövammainen pystyy liikkumaan itsenäisesti tutussa ympäristössä, mutta uusiin kohteisiin hän tarvitsee aina aluksi ohjausta tai opastusta. Siksi apu on joskus tarpeen. Avun tarjoaminen on hyvä tapa.

Poikkeuksellinen liikennekäyttäytyminen heikentää näkövammaisten ja muiden tielläliikkujien turvallisuutta. Kun toisen tielläliikkujan käyttäytyminen ei ole ennakoitavissa, vaaratilanteisiin ajaudutaan helpommin.

Toimi näin

  • Ennen kuin puhuttelet näkövammaista ihmistä, kosketa häntä kevyesti esimerkiksi käsivarteen kiinnittääksesi hänen huomionsa. Tämä on tärkeää etenkin meluisassa ympäristössä.
  • Voit kysyä "tarvitsetko apua" tai "voinko auttaa". Näkövammainen osaa vastata ja kertoa, millaista apua tarvitsee.
  • Kun opastat näkövammaista vaikkapa kadun yli, tarjoa hänelle käsivartesi, johon näkövammainen voi tarttua.
  • Kulje puoli askelta edellä ja mikäli matkalla on tasoeroja, pysähdy hetkeksi ja kerro, onko suunta ylös vai alas ennen kuin jatkat matkaa.
Aihepiirit: