Kypärän oltava hyvä iskunsuojausominaisuuksiltaan

Kypärän tehtävänä on suojata päätä onnettomuudessa. Lisäksi kypärä suojaa päätä ajossa sateelta, kuumalta, kylmältä, melulta ja kiveniskuilta.

Ulkonäkö, keveys tai edullisuus eivät saa olla ainoita kriteerejä kypärää valittaessa. Kypärän tulee sopia tiiviisti päähän. Kypärän väri vaikuttaa merkittävästi siihen, havaitaanko sinut ja ajetaanko eteesi. Erottuva yksivärinen kypärä on paras valinta.

Moottoripyöräilijän ja mopoilijan kypärältä vaaditaan hyviä iskunsuojausominaisuuksia. Onnettomuudessa kypärä vaimentaa iskuvoimaa ja levittää pistemäisen kuormituksen laajalle alueelle.

Kypärän iskunvaimennusominaisuuksien tulee säilyä myös useissa samaan kohtaan osuvissa peräkkäisissä iskuissa.

Kypärän on suojattava

 • terävän esineen läpitunkeutumiselta ulko- ja sisäkuoren läpi
 • puristukselta, joka aiheutuu esim. auton alle jäämisestä
 • muoto ei saa liukumis- tai kaatumistilanteessa olla lisäämässä rankavammojen määrää.

Kypärän on kestettävä

 • ulkokuoren on kestettävä liukumisen eli kitkan aiheuttama kuluminen, jotta suojaavat ominaisuudet säilyvät
 • normaalia käyttöä niin etteivät ominaisuudet huononnu.

Kypärä ei saa rajoittaa

 • näkö-, kuulo- tai tasapainoaisteja
 • estää hapen saantia.

Tyyppihyväksyntä

Kypärän on oltava tyyppihyväksytty, joko

 1. ECE-säännön n:o 22 mukaan: ECE-hyväksymismerkintä kypärässä on iso E-kirjain ympyrän sisällä.
 2. Tai amerikkalaisen standardin FMVSS 218 mukaan: Amerikkalaisen standardin merkintä on isot DOT-kirjaimet.

Muut hyväksynnät, esimerkiksi JIS tai Snell, eivät ole Suomessa tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä.

Hyväksymismerkintä

ECE22-05 testin läpäisseistä kypäristä, leukahihnasta tai kypärän sisältä, löytyvät muun muassa seuraavat merkinnät:

 1. Ympyröity iso E-kirjain ja numero: Numero kertoo maan, jossa testaaminen ja hyväksyntä on tehty.
 2. Varsinainen ECE22 hyväksyntänumero: Numero kertoo valmistajan, kypärämallin ja ulkokuoren koon. Merkinnässä oleva kirjain; P, J tai NP kertoo tarkemman testausmenetelmän.
 3. Valmistajan sarjanumero: Esimerkiksi 0128387.
 4. Valmistusaika: Esimerkiksi 05/07.

Testausmenetelmät

 • P0595011, P – Protective. Kyseessä on kypärä, jossa on leukakaari. P-merkinnän saamisen edellytys on, että kypärän leukakaari on läpäissyt sille tehdyn testin hyväksytysti.
 • NP0595011, NP – Non Protective. Kyseessä on kypärä, jossa leukakaari ei ole läpäissyt P-merkintään vaadittavaa testiä.
 • J0595011, J – Jet. Kyseessä on avokypärä, jossa ei ole leukakaarta.

Muut ajovarusteet

Ajovarusteiden tärkein tehtävä on suojata onnettomuudessa. Niiden pitää ottaa iskut vastaan ja olla hankauksenkestäviä. Moottoripyöräilyyn tarkoitetut ajohanskat ja -kengät sekä rinta- ja selkäsuojat tai suojapaidat suojaavat motoristia kaaduttaessa tai törmättäessä.

Ajamisen turvallisuuteen ja nautittavuuteen vaikuttavat myös varusteiden veden- ja tuulenpitävyys, hengittävyys sekä lämmöneristävyys. Ajovarusteiden suojaavuusominaisuuksien lisäksi niillä voidaan lisätä havaittavuutta. Fluoresoivat värit ja heijastimet ajovarusteissa parantavat motoristin näkymistä.