Ryhmälle johtaja

Ryhmässä kelkkailtaessa on syytä valita ryhmälle johtaja. Ryhmän johtajan tehtävänä on jo retken valmisteluvaiheessa tehdä selväksi pelisäännöt ja antaa retkeläisille selkeät ohjeet niiden noudattamiseksi. Ryhmän johtaja toimii myös reitin suunnittelun ja mukaan otettavan varustuksen yhteyshenkilönä.

Reitin suunnittelu

Reitti on suunniteltava siten, ettei se ole liian vaikea. Toisaalta reitin tulisi olla mielekäs myös kokeneille kelkkailijoille. Reitin on oltava turvallinen. Reitin aikataulu on suunniteltava siten, että on aikaa pitää tarpeellisia taukoja. Taukopaikat on valittava siten, että ryhmä on oppaan hallinnassa eikä kukaan pääse eksymään joukosta.

Etäisyydet kelkkojen välillä ajettaessa jonossa on pidettävä riittävän suurina.

Varustus

Kelkan valinnassa on otettava huomioon kuljettajan ajokokemus. Kuljettajan on harjoiteltava riittävästi kelkan hallintaa ennen retkelle lähtöä. Ryhmän johtajan on valvottava, että osanottajat pukeutuvat olojen mukaisesti ja käyttävät muita asianmukaisia kelkkailuvarusteita. Ryhmässä kelkkailtaessakin on syytä ottaa mukaan tarvittavia kelkkojen varaosia ja ryhmän on pystyttävä tekemään pieniä korjaustöitä maastossa.

Ryhmän on tiedettävä missä liikkua ja osattava paikallistaa itsensä kartalta mahdollisia pelastustoimenpiteitä varten. Ryhmäkelkkailijallakin on oltava asianmukainen yhteydenpitoväline mukanaan mahdollista avuntarvepyyntöä varten.

Yhteiset käsimerkit

Yhteiset ja ennalta sovitut käsimerkit helpottavat ja turvaavat liikkumista. Jotta viesti menee ymmärrettävästi perille, tulisi jokaisen antaa merkki suunnilleen samassa kohdassa ennen ilmoitettavaa kohdetta. Esimerkiksi ennen tienylityspaikalle tuloa kukin antaa merkin takana oleville siinä vaiheessa, kun on ennakkoon sovittu.