Vaaratilanteisiin joutuu puhelimen käytön takia Suomessa noin 40 prosenttia kuljettajista. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan matkapuhelimen käyttö on ollut mukana keskimäärin kolmessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa joka vuosi.

15–19 -vuotiaista kuljettajista lähes puolet on lukenut tekstiviestejä tai pikaviestejä ajaessaan. Reilu kolmannes on lähettänyt viestejä ja joka seitsemäs on käyttänyt sosiaalista mediaa ajon aikana. (Liikenneturvan nuorisotutkimus 2013).

Laki kieltää viestintälaitteen käytön

Lain mukaan kännykän ohella myöskään radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta taikka viestintälaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Häiritsevän käytön kielto koskee kaikkien ajoneuvojen kuljettajia, myös pyöräilijöitä.

Ilmaisu ajon aikana tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on liikkeessä tai hetkellisesti pysähtyneenä tavanomaisessa liikennetilanteessa kuten liikennevaloissa. Jos liikenne on täysin pysähtynyt esimerkiksi onnettomuuden takia, puhelimen voi ottaa käteen.

Puhelimen käytön vaikutus ajamiseen

Puhelimen ajonaikaisen käytön ongelmat liittyvät sekä laitteen käsittelyyn että puheluihin, sillä molemmat heikentävät kuljettajan tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä. Aina kannattaa harkita, onko puhelimen käyttö ajon aikana lainkaan tarpeen. Joskus puhelu voi parantaa vireystilaa, mutta joskus taas häiritä erityisesti puhelun sisällön vuoksi.

Puhelimen käyttö on erityisen vaarallista liukkaalla, ruuhkassa ja huonoissa näkyvyysoloissa, jolloin onnettomuusriski on muutenkin keskimääräistä suurempi. Missä tahansa olosuhteessa kännykän käyttäminen vie huomiota pois liikenteen seuraamisesta, mikä lisää onnettomuusalttiutta.

Liikenneturvan suositus - Kun ajat, et soita. Kun soi, et vastaa.

Selvitysten mukaan sekä puhelimen että viestin käsittely aiheuttivat molemmat samansuuruisen 0,5 sekunnin reaktioajan pidennyksen. Liikennetutkijoiden mukaan puhelimen käsittely

 • vie tarkkaavaisuutta
 • rajoittaa ajohallintalaitteiden käyttöä
 • aiheuttaa vaihteluja ajonopeuteen ja haittaa kaista-ajoa, mikä  häiritsee muuta liikennettä
 • haittaa kaista-ajoa
 • voi synnyttää vaaratilanteita, joissa auto ajautuu keskikaistalle tai tien oikeaan reunaan.

Jos käytät puhelinta ajon aikana:

 • Käytä hands free -laitteita.
 • Sijoita puhelin oikein.
 • Käytä puhelinta vain vähäisessä ja turvallisessa liikenteessä.
 • Käytä numero- ja yhdistämispalveluja.
 • Käytä pika- ja uusintavalintoja.
 • Kerro puhelun alussa ajavasi autoa.
 • Puhu lyhyesti.
 • Vältä stressaavaa keskustelua.

 

Aihepiirit: