Suomalainen liikkuu keskimäärin 41 kilometriä päivässä, enimmäkseen henkilöautolla. Tästä julkisen liikenteen osuus on noin 8 km. Haja-asutusalueella asuvat kulkevat 78 prosenttia kuljetuista kilometreistä autolla. Taajamissa asuvat 71 prosenttia. Joukkoliikenteen osuus on merkittävä ainoastaan suurimmissa yli 100 000 asukkaan taajamissa asuvilla. (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011.)

Käytä turvavyötä myös linja-autossa

Turvavöiden käyttöpakko linja-autoissa tuli voimaan vuonna 2006. Tieliikennelain muutoksella saatettiin voimaan turvavyödirektiivin (2003/20/EY) määräykset. Nykyisin kaikissa linja-autoissa on käytettävä turvavyötä tai muuta turvalaitetta, jos sellainen on istuinpaikalle asennettu.

Uusissa linja-autoissa (M3) on pitänyt olla turvavyöt asennettuina kaikilla istumapaikoilla jo vuodesta 1999 lähtien. Vaatimus ei kuitenkaan koske kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja linja-autoja, joissa on paikkoja seisoville matkustajille.

Jalankulkijakin voi ennakoida

Lähes kaikki matkat alkavat ensin jalan. Matkaamme autolle, junaan, linja-autopysäkille tai käymme työpäivän jälkeen asioilla ennen kotiinpaluuta. Olemme kaikki satunnaisia jalankulkijoita päivittäin. Joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kävely- ja pyöräilymatkat pysäkeille ja liityntäpysäköintipaikoille ovat hyvää arkiliikuntaa, mikä parantaa kuntoa ja virkistää mieltä.

Se, miten kuljet työ-, koulu- ja vapaa-ajan matkasi, on sekä ympäristökysymys että liikenneturvallisuuskysymys.

Liikkumistavasta riippumatta jokainen voi olla ennakoiva ja turvalaitteita hyödyntävä liikkuja.

Jalankulkijoille tapahtuu paljon erilaisia loukkaantumisia. Kaatumistapaturmia sattuu vuosittain lähes 70 000. Niitä ei kuitenkaan tilastoida liikenneonnettomuuksina. Kaksi kolmesta kaatumistapaturmassa loukkaantuneesta on jalankulkijoita.

Myös jalankulkijan matkaa turvaa ennakointi eli liikkumistapa, jossa vaaratilanteisiin joutumista vältetään ennalta. Kiire johtaa usein tarpeettomiin riskinottoihin. Ajoissa liikkeelle lähteminen on hyvä ja tehokas turvatoimi.

 

Aihepiirit: