Julkaisija: Liikenneturva
Käyntiosoite: Sitratie 7, 00420 Helsinki
Postiosoite: PL 29, 00421 Helsinki
Puhelin: 020 7282 300
Faksi: 020 7282 303

Päätoimittaja: Pasi Anteroinen
Toimitussihteeri: Minna Saarinen
Toimitus ja taitto: Recommended Finland Oy, Töölönkatu 11 A, 00100 Helsinki
Painopaikka:  Lönnberg Print & Promo 2015
Painos: 8000 kpl

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Tarja Hämäläinen