1/2015

Suomalaista suojatiekulttuuria moititaan huonoksi. Yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että autoilijat eivät anna suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle ”esteetöntä kulkua”, kuten laki edellyttää. Suojatiekulttuuria käytetään myös selityksenä, kun tarkastellaan jalankulkijoiden onnettomuuksien määrää ja kehitystä. Mikä meikäläisessä suojatiekulttuurissa lopulta mättää, ja miten sitä voisi muuttaa?
Suojateiden turvallisuutta voi kohentaa taajamissa mm. liikennevaloilla, korotuksilla, töyssyillä ja tiemerkinnöillä. Tehokkain tapa on kuitenkin pudottaa ajonopeuksia. Se vähentää paitsi onnettomuusriskiä myös vakavia henkilövahinkoja.
Sinä teet suojatien -kampanja on epäonnistumassa. Liikenneturva, poliisi ja moottorialan keskusjärjestö MOLIKE aloittivat viime vuonna kampanjoinnin suojatieturvallisuuden edistämiseksi. Positiivisella, yksilön vastuuta korostavalla kampanjalla haluttiin lisätä suojatieturvallisuutta ilman perinteistä vastakkainasettelua ja syyllistämistä. Pääkohderyhmäksi valitsimme autoilijat.