Puheenaihe

Suojateiden turvallisuutta voi kohentaa taajamissa mm. liikennevaloilla, korotuksilla, töyssyillä ja tiemerkinnöillä. Tehokkain tapa on kuitenkin pudottaa ajonopeuksia. Se vähentää paitsi onnettomuusriskiä myös vakavia henkilövahinkoja.
Yhä useampi kuljettaja istuu auton rattiin lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Eri aineiden sekakäyttö nostaa entuudestaan kohonneen onnettomuusriskin moninkertaiseksi.