Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaisesti kiinnitettyä suojakypärää. Suojakypärää ei tarvitse käyttää korilla tai suojakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa (tieliikennelaki 92 §) Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa. Lue täältä lisää mönkijöistä.

Traktorimönkijällä ajavan ajokorttiluokka määräytyy traktorimönkijän ajoneuvo- ja nopeusluokan mukaisesti. T-luokan ajo-oikeudella saa kuljettaa esimerkiksi T1-b ja T2-b traktorimönkijää, jonka nopeusluokka on maksimissaan 60 km/h. Sen sijaan T3-b luokan traktorimönkijä, jonka suurin sallittu nopeus on 60 km/h vaatii AM 121-luokan ajo-oikeuden. Lue lisää mönkijöiden ajokorttiluokista täältä.

Ainoastaan henkilöautokorttiin (B-luokka) on mahdollista saada ikäpoikkeuslupa 17-vuotiaana. Traktorikorttiin tämä ei ole mahdollista. 

Mönkijöitä koskeva lainsäädäntö on syytä tuntea ennen liikkeelle lähtemistä. Kaikilla mönkijöillä on oltava liikennevakuutus sekä tiellä että maastossa ajettaessa. Lisäksi ennen maastoon lähtöä on hankittava maanomistajan lupa.  

Jos traktorimönkijä ei ole rekisteröity T3b-luokan ajoneuvoksi, niin silloin nopeusrajoitus on 40 km/h. Ks. liite 5.1 tieliikennelaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729

Hitaan ajoneuvon kolmion käytöstä säädetään tieliikennelain 103 pykälässä. Pykälän mukaan hitaan ajoneuvon kilpeä on käytettävä mm. traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h eli T3 b-nopeusluokan mönkijässäsi hitaan ajoneuvon kilpeä ei tarvitse käyttää. Toisaalta samassa pykälässä todetaan, että hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa myös traktoriin jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa eli sinulla on myös mahdollisuus käyttää kilpeä tarpeen mukaan.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom antaa määräyksiä suojakypärien hyväksyntään ja käyttöön liittyvistä asioista. Esimerkiksi heillä on juuri tällä hetkellä valmisteilla tarkemmat määräykset  maastoajoneuvojen kuljettajien suojakypäristä. Sinun kannattaa olla yhteydessä heihin jotta teille tulee oikeat ajantasaiset vaatimukset kouluttavien suojakypäriin liittyen. Traficomin asiakaspalvelun löydät täältä.

Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärän käyttö koskee myös traktorimönkijän kuljettajaa ja matkustajaa. Suojakypärää ei lain perustella tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa eikä eräissä työtehtäviin liittyvissä tilanteissa (Tieliikennelaki 92-93 §:t). Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa.

Maastomönkijää saa käyttää  tiealueella vain erityisissä poikkeustilanteissa kuten tienylitystilanteissa. Muut erityistilanteet, joissa maastoajoneuvoa saa kuljettaa tiealueella ovat (Tieliikennelaki 157 §):

Kyllä saa jos alla olevat vaatimukset täyttyvät. Mönkijän valmistaja on voinut rajoittaa laitteeseen kytkettävän perävaunun suurinta sallittua massaa. Sinun pitää varmistaa mönkijän rekisteröintitodistuksesta ajoneuvon suurin sallittu perävaunumassa. Perävaunumassaan tulee laskea mukaan auton peräkärryn omapaino.

Sivut