Yleistä Liikenneturvan kysymyksistä ja vastauksista

Liikenneturva vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka koskevat

 • liikkumisen turvallisuutta
 • turvalaitteita
 • liikennekäyttäytymistä
 • liikenteen yleisiä pelisääntöjä
 • liikennekasvatusta ja kuljettajien jatkokoulutusta sekä
 • tieliikenteen tilastoja.

Vastaamme kysymyksiin ja annamme ohjeita yleisellä tasolla. Valitettavasti emme voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin, esimerkiksi syyllisyys- tai korvausnäkökulmasta.

Vastaamme kysymykseen kysyjän sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi julkaisemme kysymyksen ja vastauksen verkkosivuillamme, jos asialla on yleistä merkitystä liikenneturvallisuuden ja käyttäytymisen kannalta. Emme julkaise verkkosivuillamme kysymyksen lähettäjän tunnistetietoja (esimerkiksi nimi tai sähköpostiosoite).

Kun kysymyksesi koskee muita aiheita, esimerkiksi alla lueteltuja, kysy asianomaiselta taholta.

 • Liikennevalvontaa, rangaistuksia ja lainsäädäntöä koskevista asioista vastaa poliisi.
 • Ajokortteja, rekisteröintiä, ajoneuvotekniikkaa ja kuljettajakoulutusta koskevista asioista vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
 • Yleisten teiden kunnossapitoa sekä ympäristöä ja väyläsuunnittelua koskevista asioista vastaa Väylävirasto.
 • Lainsäädäntöä koskevista asioista vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.
 • Kuljettajakoulutusta ja ajokorttiasioita koskevista asioista vastaa Suomen autokoululiitto.
 • Ajoneuvovakuutuksia ja korvauksia koskevista asioista vastaa Liikennevakuutuskeskus.
 • Taajamien liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu.

LÄHETÄ KYSYMYS LIIKENNETURVALLE